VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 33,44 ct/kWh;

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

  34,11 ct/kWh be PVM;

            –  41,27 ct/kWh su 21 proc. PVM;

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            –  27,11 ct/kWh be PVM;

            –  29,55 ct/kWh su 9 proc. PVM;

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

             – 20,97 Lt/m3 be PVM;

            – 22,86 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri gruodžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                 Gediminas Rušas

1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)

Projekto „Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje“ įgyvendinimas

Kauno rajone įgyvendinamas projektas „Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje“ (projekto Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-034), kuris iš dalies finansuojamas LR biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Lietuvos 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.2-ŪM-02-K priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Projektas atitinka priemones, kadangi projekto metu modernizuojamas šilumos energijos tiekimo tinklas Babtų miestelyje, rekonstruojant  apie 923,1 m esamų susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų. Įgyvendinus projektą padidės šilumos tiekimo patikimumas (išvengiant galimų avarinių situacijų) bei kokybė (modernūs šilumos tiekimo vamzdynai leidžia išlaikyti kokybinius termofikacinio vandens parametrus ir vartotojams pateikti kokybišką ir nustatytų parametrų šilumą).

Projektą vykdo UAB „Komunalinių paslaugų centras“. Bendra projekto vertė – 675 180 Lt su PVM. Darbus atlieka UAB „KRS“.

Babtų m. vietoje senų fiziškai ir morališkai susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų montuojami nauji poliuretanu pramoniniu būdu izoliuoti vamzdžiai. Klojant naujus vamzdynus taip pat keičiamos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar bei uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Planuojama, kad šilumos nuostoliai rekonstruotuose šilumos tiekimo tinklų ruožuose sumažės apie 243 MWh/metus, kas mažins bendrovės sąnaudas apsirūpinant kuru ir trasų remontui.

Projekto darbus planuojama pilna finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta apimtimi užbaigti ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 1 d.

Įgyvendinus projektą bus pilnai užbaigtas 1999 m. pradėtas Babtų m. šilumos tiekimo trasų atnaujinimo procesas – bus rekonstruota 100 proc. centralizuoto įilumos tiekimo sistemos Babtų miestelyje.

 

UAB Komunalinių paslaugų centras inf.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009-08-27 sprendimu Nr. TS-299, 2009-11-19 sprendimu Nr. TS-408 ir 2010-11-25 sprendimais Nr. TS-416 ir TS-418, apskaičiavo ir skelbia 2011 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 32,52 ct/kWh;

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM – 9,95 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,67 ct/kWh;

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

  33,19 ct/kWh be PVM;

            –  40,16 ct/kWh su 21 proc. PVM;

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            –  26,19 ct/kWh be PVM;

            –  28,55 ct/kWh su 9 proc. PVM;

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

             – 20,45 Lt/m3 be PVM;

            – 22,29 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2010-11-25 sprendimu Nr.TS-418 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri spalio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                                      Gediminas Rušas

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

LINKSMAKALNIO KATILINĖS SU ANGARU NUOMOS KONKURSAS

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS skelbia Linksmakalnio katilinės su angaru nuomos konkursą.

Nuomos objektas – Linksmakalnio katilinė su angaru: pastatas – katilinė, pastatas – sandėlys ir kiti statiniai (inžineriniai) – kiemo statiniai, esantys Kauno r. sav., Linksmakalnio sen., Linksmakalnio k., Liepų g. 15 ir nuosavybės teise priklausantys UAB Komunalinių paslaugų centras.

Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų nuo nuomos sutarties įsigaliojimo.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2011 m. rugsėjo 5 d. 10 val.

Pasiūlymas pateikiamas UAB Komunalinių paslaugų centrui, Vytauto g. 71, Garliava, 53258, Kauno r.

Nuomos kaina turi viršyti nuomojamų objektų nusidėvėjimo mėnesinių atskaitymų dydį bei su nuomojamu turtu ir nuoma susijusius mokesčius (turto, žemės nuomos mokesčiai, PVM).

Komisijos posėdis vyks UAB Komunalinių paslaugų centras, Vytauto g. 71, Garliava, 53258, Kauno r., 2011 m. rugsėjo 5 d. 10 val.

Kontaktiniai asmenys yra: konkurso organizavimo ir vykdymo klausimais – sekretorė-archyvarė Algimanta Čepelienė, tel./faks. (8 37) 393078, el. p. info@rkpc.lt.

Už pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui atsiskaitoma nuomos rengėjo banke (AB DnB NORD bankas), nurodant sumokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už nuomos pradinį įnašą“:

Rekvizitai:                 Gavėjas – UAB Komunalinių paslaugų centras;

Gavėjo bankas – AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100;

Sąskaitos Nr. – LT904010042501738469.

 

Direktorius                                                                                 Gediminas Rušas

 

Parsisiųsti failą: nuomos_konkurso_taisykles_Linksmakalnis.doc

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

VILKIJOS MIESTELIO TULPIŲ GATVĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ, PAŽYMĖTŲ NUMERIAIS 8, 10, 12 IR 14, CENTRALIZUOTO ŠILUMOS GAMYBOS, PERDAVIMO IR TIEKIMO BEI SU TUO SUSIJUSIŲ ĮRENGIMŲ NUOMOS KONKURSAS

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS skelbia Vilkijos miestelio Tulpių gatvės daugiabučių namų, pažymėtų numeriais 8, 10, 12 ir 14, centralizuotos šilumos gamybos, perdavimo ir tiekimo bei su tuo susijusių įrengimų nuomos konkursą. Konkursas organizuojamas įgyvendinant projektą „Daugiabučių namų šildymo sistemos renovavimas Tulpių g., Vilkijos m., Kauno r.“.

Nuomos objektas – Vilkijos miestelio Tulpių gatvės daugiabučių namų, pažymėtų numeriais 8, 10, 12 ir 14, šilumos perdavimo trasos, šilumos punktai ir katilinės konteineris, su sąlyga, kad nuomininkas savo lėšomis įrengs šilumos šaltinį ir jo funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, t. y. atliks investicijas, numatytas Investicijų plane, bei tieks šilumą minėtiems namams. Nuomininkui, atlikusiam investicijas, už jas neatlyginama.

Nuomos terminas – 10 (dešimt) metų nuo nuomos sutarties įsigaliojimo.

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – 2011 m. rugpjūčio 22 d. 10 val.

Pasiūlymas pateikiamas UAB Komunalinių paslaugų centrui, Vytauto g. 71, Garliava, 53258, Kauno r.

Nuomos kaina turi viršyti nuomojamų objektų nusidėvėjimo mėnesinių atskaitymų dydį bei su nuomojamu turtu ir nuoma susijusius mokesčius (turto, žemės nuomos mokesčiai, PVM).

Komisijos posėdis vyks UAB Komunalinių paslaugų centras, Vytauto g. 71, Garliava, 53258, Kauno r., 2011 m. rugpjūčio 23 d. 10 val.

Kontaktiniai asmenys yra: konkurso organizavimo ir vykdymo klausimais – sekretorė-archyvarė Algimanta Čepelienė, tel./faks. (8 37) 393078, el. p. info@rkpc.lt., būsimų investicijų atlikimo (rangos darbų) klausimais – šilumos gamybos ir energetikos skyriaus viršininkas Aleksandras Vaivada, tel. 8 610 64192, faksas (8 37) 430583, el. p. kpc@zebra.lt.

Už pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 (trijų) mėnesių pradiniam nuomos mokesčiui atsiskaitoma nuomos rengėjo banke (AB DnB NORD bankas), nurodant sumokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už nuomos pradinį įnašą“:

Rekvizitai:                 Gavėjas – UAB Komunalinių paslaugų centras;

Gavėjo bankas – AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100;

Sąskaitos Nr. – LT904010042501738469.

Direktorius                                                                    Gediminas Rušas

nuomos_konkurso_taisykles_parsisiusti

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Sveiki!!!

Sveikinu apsilankius UAB “Komunalinių paslaugų centro” internetiniame puslapyje. Jis dabar kuriamas atsiprašome už nepatogumus.

0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)