DĖL ŠILUMOS PUNKTUOSE SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pakeitė 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika) 64 punktą numatant, kad į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

UAB Komunalinių paslaugų centrui 2011-11-05 prašant, Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-11-24 sprendimu TS-319 nustatė bazinių šilumos kainų dedamąsias, neįtraukiant jokių sąnaudų, susijusių su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

Nuo 2012-01-01 iš šilumos kainos atskira eilutė bus išskirtas mokestis už šilumos punktuose sunaudotą elektros energiją, kuris anksčiau buvo įkalkuliuojama į šilumos kainą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centras inf.

DĖL ŠILUMOS PUNKTUOSE SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS
1 vote, 5.00 avg. rating (93% score)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.