DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOTAVIMO) TARIFŲ PAKEITIMŲ

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pakeitė 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika) 64 punktą numatant, kad į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

UAB Komunalinių paslaugų centrui 2011-11-05 prašant, Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-11-24 sprendimu TS-319 nustatė bazinių šilumos kainų dedamąsias, neįtraukiant jokių sąnaudų, susijusių su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis. Dėl to Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-12-22 sprendimu Nr. TS-371 butų savininkai nuo 2012-01-01 privalo mokėti už šilumos punktų priežiūrą (eksploatavimą) net ir tais atvejais, kai šie punktai (arba jų įranga) yra šilumos tiekėjo ar trečiųjų asmenų nuosavybė.

Nuo 2012-01-01 iš šilumos kainos atskira eilute bus išskirtas mokestis už šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą, kuris anksčiau buvo įkalkuliuojamas į šilumos kainą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centras inf.

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOTAVIMO) TARIFŲ PAKEITIMŲ
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.