Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Miško g. 36, Ežerėlis, Kauno raj. modernizavimas

parama
KO SIEKIAMA ATLIKUS DAUGIABUČIO NAMO RENOVACIJOS (MODERNIZAVIMO) DARBUS? Atlikus namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 178 kWh/m2 per metus, iki 72,2 kWh/m2 per metus
KIEK SUTAUPYTA % VYKDANT VIEŠUOSIUS PIRKIMUS? – Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų kaina 925026 Lt, nupirkta už 878780 Lt, tai 5 % mažiau nei planuota.
RANGOVAS: UAB “Statybos ir restauravimo darbai”
STATYBOS DARBŲ VADOVAS: Saulius Kaminskas
DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA: 2014 09 – 2015 06
STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYTOJAS: UAB Inspecta
PASKIRTAS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS: Olegas Repovas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO ADRESAS, BUTŲ SKAIČIUS, NAMO NAUDINGASIS PLOTAS: Miško g. 36, Ežerėlis, Kauno r.; 20 butų; namo naudingasis plotas – 1050,48 m2
TAIKYTOS NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS: 1. Techninio darbo projekto parengimas; 2. Sienų šiltinimo darbai; 3. Pastato cokolio šiltinimo darbai; 4. Stogo rekonstravimo darbai; 5. Langai, durys, balkonai; 6. Šildymo sistemos remontas; 7. Karštojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas; 8. Šildymo sistemos apskaitos modernizavimas; 9. Šildymo sistemos apskaitos modernizavimas; 8. Ventiliacijos atnaujinimas.
TAIKYTOS KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS: 1. Pastato nuotekų šalinimo sistemų keitimas (buitinio ir lietaus vandens nuotakynas); 2. Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas; 3. Elektros instaliacijos modernizavimas
DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO RENOVACIJOS VYKDYMO PLANUOJAMI TERMINAI/ATLIKTA RENOVACIJA 2014 09 – 2015 06
KOKIA PARAMA SUTEIKTA? PAGAL KOKIAS PROGRAMAS GAUTAS FINANSAVIMAS? KOKS BUTŲ SAVININKŲ ĮNAŠAS? KAS IR KOKIOMIS SĄLYGOMIS SUTEIKĖ LENGVATINĮ KREDITĄ? “Daugiabučių namų renovacija finansuojama per Europos investicinio banko „JESSICA“ fondą. Valstybė dengia 40 proc. statybos darbų išlaidų bei 100 proc. techninio projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų ir administravimo išlaidų
Paramos sumos:
321860 Lt rangos darbams;
330250 Lt Techniniam projektui;
14840 Lt Techninei priežiūrai.
Patalpų savininkams liekanti renovacijos suma: 511830 Lt.
Lengvatinį 20 metų kreditą suteikė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.”
PADĖKA GYVENTOJAMS Savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.
KOKIE PLANUOJAMI SUTAUPYMAI GYVENTOJŲ ATŽVILGIU RENOVUOTAME DAUGIABUTYJE? Įgyvendinus projektą, pagerintos 20 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 72,2 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Kauno rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką bei didina viso rajono patrauklumą.
KAS VYKDO RENOVAVIMO PROCESUS? Projektą vykdė Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Komunalinių paslaugų centru. Ši įmonė atsakinga už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu atliko UAB “Statybos ir restauravimo darbai”.
KOKIA BENDRA PROJEKTO VERTĖ? Bendra projekto vertė – 878780,00 Lt arba 254512,28 Euro.

Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Miško g. 36, Ežerėlis, Kauno raj. modernizavimas
1 vote, 5.00 avg. rating (94% score)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.