Svarbi informacija UAB Komunalinių paslaugų centras administruojamų daugiabučių gyventojams

Informuojame, kad laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 27 iki 31 dienos bus išdezinfekuotos UAB Komunalinių paslaugų centras administruojamų daugiabučių laiptinės.

Draudžiama būti laiptinėje dezinfekcijos metu ir 30 min. po dezinfekcijos.

Apie darbų pradžią bus informuojama skelbimu.

NAUDOJAMAS DEZINFEKANTAS: STERILFORTE
TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA:
Ūmus toksiškumas. Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišiniui
nebūdingas ūmus toksiškumas prarijus bandomiesiems gyvūnams (žiurkė), neviršija ūmaus toksiškumo įverčių.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas. Smarkiai pažeidžia akis. Nudegimo atveju gali sukelti aklumą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas. Nėra jokių įrodymų, kad vandenilio peroksidas sukelia odos ar kvėpavimo takų jautrinimą. Vandenilio peroksidas neklasifikuojamas kaip jautrinantis. 10 % acto rūgštis dirgina odą, sukelia paraudimą, skausmą, odos pažeidimus, pūsles. Įkvėpus acto rūgšties, stiprūs nosies gleivinės, gerklės nudegimai, plaučių edema. Pasunkėjęs kvėpavimas, krūtinės skausmas, cheminis bronchitas, pneumonija, nosies, gerklės ir bronchų uždegimas, dantų ėduonis. Įkvėpus peracto rūgšties 280 μg/m3 klasifikuojamas kaip dirginantis poveikis, o 560 μg/m3 klasifikuojamas kaip jautrinantis poveikis.

Pagalbos telefono numeris:
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius,
telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

Gyventojų prašome užtikrinti patekimą į laiptines !!!

Svarbi informacija UAB Komunalinių paslaugų centras administruojamų daugiabučių gyventojams
2 votes, 4.00 avg. rating (82% score)
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.