Daugiabučio gyvenamojo namo, esančio adresu Čekiškės g. 120, Vilkija, Kauno raj. modernizavimas

parama

Daugiabutis gyvenamasis namas adresu Čekiškės g. 120, Vilkija, Kauno r.; 24 butai; namo naudingasis plotas – 1274,7m2. Renovacijos vykdymo planuojamas terminas: 2014 10 – 2015 06

Atlikus daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbus numatoma pasiekti pastato energinio naudingumo C klasę (buvo E klasė) ir skaičiuojamosios namo suminės energijos sąnaudas patalpų šildymui sumažinti nuo 151 kWh/m2 per metus, iki 63,2 kWh/m2 per metus.

Investicijų plane numatytų statybos rangos ir projektavimo darbų, bei techninės priežiūros kaina 1702894 Lt, nupirkta už 1518308 Lt, tai 11 % mažiau nei planuota.

RANGOVAS: UAB “Statybos ir restauravimo darbai”

STATYBOS DARBŲ VADOVAS: Saulius Kaminskas

DARBŲ PRADŽIA IR PABAIGA: 2014 10 – 2015 06

STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VYKDYTOJAS: UAB „Šiltas namas“

PASKIRTAS TECHNINIS PRIŽIŪRĖTOJAS: Olegas Repovas

TAIKYTOS NAMO ENERGINĮ EFEKTYVUMĄ DIDINANČIOS PRIEMONĖS: 1. Techninio darbo projekto parengimas; 2. Sienų šiltinimo darbai; 3. Pastato cokolio šiltinimo darbai; 4. Stogo rekonstravimo darbai; 5. Langai, durys, balkonai; 6. Šildymo sistemos įrengimas; 7. Šildymo sistemos apskaitos modernizavimas; 8. Ventiliacijos atnaujinimas.

TAIKYTOS KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONĖS: 1. Šaltojo vandentiekio sistemos vamzdynų ir įrenginių keitimas

KOKIA PARAMA SUTEIKTA? PAGAL KOKIAS PROGRAMAS GAUTAS FINANSAVIMAS? KOKS BUTŲ SAVININKŲ ĮNAŠAS? KAS IR KOKIOMIS SĄLYGOMIS SUTEIKĖ LENGVATINĮ KREDITĄ? “Daugiabučių namų renovacija finansuojama per Europos investicinio banko „JESSICA“ fondą. Valstybė dengia 40 proc. statybos darbų išlaidų bei 100 proc. techninio projekto parengimo, techninės priežiūros paslaugų ir administravimo išlaidų

Paramos sumos:

544984 Lt rangos darbams;

60500 Lt Techniniam projektui;

10648 Lt techninei priežiūrai.

Patalpų savininkams liekanti renovacijos suma: 902176 Lt.

Lengvatinį 20 metų kreditą suteikė Viešųjų investicijų plėtros agentūra.”

Bendra projekto vertė – 1518308,00 Lt.

KOKIE PLANUOJAMI SUTAUPYMAI GYVENTOJŲ ATŽVILGIU RENOVUOTAME DAUGIABUTYJE? Įgyvendinus projektą, pagerintos 24 butų savininkų gyvenimo sąlygos, ženkliai sumažėjo išlaidos butų šildymui lyginant su nemodernizuotu namu. Šiame name planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus – iki 88 kWh/m2. Investicijos į daugiabučio namo modernizavimą Kauno rajono savivaldybėje gerina gyvenamąją aplinką bei didina viso rajono patrauklumą.

KAS VYKDĖ RENOVAVIMO PROCESUS? Projektą vykdė Kauno rajono savivaldybės administracija kartu su partneriu UAB Komunalinių paslaugų centru. Ši įmonė atsakinga už programos įgyvendinimo administravimą ir rezultatus. Darbus, susijusius su namo energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimu atliko UAB “Statybos ir restauravimo darbai”.

Kauno rajono savivaldybė gyventojams dėkoja už iniciatyvumą, bendradarbiavimą ir kantrybę išgyvenant laikinus nepatogumus.