Kas yra dienolaipsniai?

Turbūt visi esate pastebėję, kad kiekvieną mėnesį Jūsų name suvartojamas skirtingas šilumos kiekis. Pastatų šildymo sistemų suvartojamą šilumos kiekį lemia klimato sąlygos. Aišku, kad kuo šiltesnis oras lauke, tuo mažiau reikia sunaudoti energijos tam , kad būtų užtikrinta norminė patalpų temperatūra. Atskirais mėnesiais, esant skirtingoms klimatinėms sąlygoms ar mėnesio trukmei, atsiranda poreikis perskaičiuoti sąnaudas šildymui taip, kad skirtingų mėnesių sąnaudas būtų galima palyginti. Specialistai, norėdami išsiaiškinti kiek reikia šilumos vienu ar kitu laikotarpiu, naudoja dienolaipsnius. Jais nustatomas santykinis šilumos poreikis pasirinkto laikotarpio metu. Dienolaipsniai apskaičiuojami laikotarpio trukmę , matuojamą paromis, dauginant iš vidutinių patalpos ir lauko oro temperatūrų skirtumo. Pavyzdžiui, norime sužinoti kiek dienolaipsnių turėjo 2011 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiai. Iš klimatologinių duomenų žinome, kad vidutinė oro temperatūra 2011 m. lapkritį buvo + 4,2 ºC, o 2011 m. gruodį + 1,3 ºC.
Laikome, kad patalpų oro temperatūra yra + 18 ° C, tai dienolaipsnių bus :

 

1. 2011 m. lapkričio mėn.       30 parų x (18 °C – 4,2 ºC ) = 414 DL    ( dienolaipsniai)

2. 2011 m. gruodžio mėn.       31 para  x (18 ºC – 1,3 ºC ) = 517,7 DL ( dienolaipsniai)

 

Iš šių dienolaipsnių santykio ( 517,7 : 414 = 1,25 ) apskaičiuojame, kad 2011 m. gruodžio mėnesį toms pačioms patalpoms šildyti reikėjo apytikriai 1,25 karto daugiau šilumos, lyginant su 2011 m. lapkričio mėn.