Vadybininkas

PAREIGOS:

 

*Stebėti, analizuoti įmonės verslo veiklą, kurios tikslas yra patenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelną. Tai turi būti daroma išlaikant stabilų funkcionavimą, verslo reputaciją gautų įgaliojimų bei išteklių ribose.

*Kontroliuoti verslo planų, komercinių sąlygų, sudaromų susitarimų ir sutarčių rengimą bei vykdymą, įvertinti galimą riziką.

*Analizuoti ir spręsti su įmonės vadovu organizacines, technines, ekonomines, personalo, socialines ir psichologines problemas, skatinti gamybą, didinti produkcijos realizavimą, prekių ir paslaugų kokybę bei konkurencingumą, skatinti ekonomiškai ir efektyviai naudoti materialinius, finansinius ir darbo išteklius.

*Siekti aukšto darbo našumo.

*Parinkti ir skirstyti personalą, motyvuoti jo profesinį augimą, vertinti ir skatinti didinti darbo kokybę.

*Užmegzti kontaktus su verslo partneriais, rinkti reikalingą informaciją ryšiams plėsti ir keistis patirtimi.

*Dalyvauti vykdant inovacinę ir investicinę veiklą, rengiant reklaminę strategiją, susijusią su tolesne verslo bei komercinės veiklos plėtra.

*Užtikrinti, kad augtų prekių ir paslaugų pelningumas, konkurencingumas ir kokybė, didinti darbo efektyvumą.

*Ataskaitiniai duomenys turi  būti teisingi ir laiku pateikiami kontroliuojantiems asmenims.