Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų planai, ataskaitos

ugnis
Kuro pirkimo planai:

2016-02-05 energijos ar kuro pirkimų planas;

 

Kuro pirkimų procedūrų ataskaitos:

2016-02-04 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų procedūrų ataskaita;

 

Kuro pirkimo skelbimai:

2016-02-03 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas;

2017-09-05 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (gabalinės kuro durpės), konkurso sąlygos;

2017-09-06 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (suskystintos dujos), konkurso sąlygos;