Karjera

SKELBIAMAS KONKURSAS Į UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGAS

Bendrovės pavadinimas ir buveinė: UAB Komunalinių paslaugų centras, Vytauto g. 71, Garliava.
Pareigos: direktorius.
Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4. išmanyti ir gebėti vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrovių veiklą, bendrovės įstatais ir visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais;
5. mokėti analizuoti bendrovės administracijos darbą, planuoti ir priimti sprendimus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. būti nepriekaištingos reputacijos;
7. turėti vairuotojo (B kategorijos) pažymėjimą.
Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2019 m. gegužės 8 d. įskaitytinai) nuo konkurso paskelbimo bendrovės interneto svetainėje (http://rkpc.lt/?page_id=316) ir Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje (https://www.krs.lt/savivaldybe/administracine-informacija/darbo-skelbimai/).

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, adresuotą Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
3. Aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
4. Darbo patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
5. Gyvenimo aprašymą (CV).
6. Užpildytą pretendento anketą (PRIDEDAMA).
7. Savo, kaip bendrovės vadovo, veiklos programą (raštu, iki 5 lapų).
8. B kategorijos vairuotojo pažymėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.
Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai Savivaldybės administracijos Personalo skyriaus specialistui arba siųsti juos registruotu laišku (siunčiant registruotu laišku asmens tapatybės ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro).

Išsamesnė informacija teikiama Kauno rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje (220 kab., Savanorių pr. 276, Kaunas, tel. 8 674 58329, el. paštas: indre.stankiene@krs.lt).

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-16 09:16