Darbuotojai

Darbuotojų elektroninio pašto adresai sudaromi pagal šią schemą nenaudojant lietuviškų raidžių: vardas.pavarde@rkpc.lt

Norėdami sužinoti darbuotojų atliekamas funkcijas ir jų pareigybei keliamus specialiuosius reikalavimus, spustelėkite pareigybės pavadinimą.

Norėdami sužinoti skyriaus veiklos sritis, spustelėkite skyriaus pavadinimą.

 

ADMINISTRACIJA:

Rimantas Vitkauskas, direktorius – tel. (8-37) 39 30 78.

Petras Čiegis, direktoriaus pavaduotojas – tel. (8-37) 39 30 78, petras.ciegis@rkpc.lt

Algimanta Čepelienė, sekretorė – archyvarė – tel. (8-37) 39 30 78, algimanta.cepeliene@rkpc.lt

Tadas Ignatavičius, vyr. ekonomistas – tel. (8-37) 55 18 60, tadas.ignatavicius@rkpc.lt

Renata Danilevičienė, personalo inspektorė – tel. (8-37) 39 30 78, renata.danileviciene@rkpc.lt

Vytenis Vitkauskas, teisininkas – tel. (8-37) 55 28 31.

 

BUHALTERIJA:

Gražina Žalienė, vyr. finansininkė – tel. (8-37) 39 31 40, grazina.zaliene@rkpc.lt

Alvina Kašauskienė, buhalterė – apskaitininkė – tel. (8-37) 56 63 36, alvina.kasauskiene@rkpc.lt

Alvyra Laukienė, buhalterė – apskaitininkė – tel. (8-37) 55 18 60, alvyra.laukiene@rkpc.lt

Rasa Poškienė, buhalterė – kasininkė – tel. (8-37) 56 63 36, rasa.poskiene@rkpc.lt

 

ŠILUMOS GAMYBOS IR ENERGETIKOS SKYRIUS:

Cezaris Dapkus, šilumos gamybos ir energetikos skyriaus viršininkas  – tel. (8-37) 43 05 83, kazimieras.masiulionis@rkpc.lt

……………….., inžinierius energetikas .

 

RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR TVARKYMĄ SKYRIUS:

Eglė Čeponienė, ekonomistė – tel. (8-37) 55 28 31, egle.ceponiene@rkpc.lt

Ramūnas Vilčinskas, aplinkos inžinierius – tel. (8-37) 55 28 31, ramunas.vilcinskas@rkpc.lt

Darius Vaičekauskas, vadybininkas – tel. (8-37) 55 28 31, darius.vaicekauskas@rkpc.lt

 

EKSPLOTACINIS – TECHNINIS SKYRIUS:

Saulius Saliklis, eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas – tel. (8-37) 55 18 60, saulius.saliklis@rkpc.lt

Vytautas Daugėla, butų ūkio meistras – tel. (8-37) 55 18 60.

Saulius Čeponis, Inžinierius-statybininkas – tel. (8-37) 55 18 60.

 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-11-21 19:14