Kontrolierė

Atlieka šias funkcijas:

1  Kontrolierius sudaro sutartis su gyventojais ir įmonėmis, išaiškina ir išreikalauja įsiskolinimus, sudaro abonentų sąrašus;

2  Teikia informaciją abonentams apie teikiamas komunalines paslaugas ir apmokėjimo už jas tvarką;

3  Kiekvieną mėnesį peržiūri mokesčių išklotines ir įteikia gyventojams įspėjimus dėl susidariusių įsiskolinimų už  tiekiamas paslaugas;

4  Plombuoja  ir registruoja naujai pastatytus  vandens apskaitos prietaisus;

5  Periodiškai, kas pusę metų tikrina abonentų vandens skaitiklių parodymus ir pildo skaitiklių patikros žurnalą;

6  Išsiaiškina  atsiskaitymo už  vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą pažeidimus bei taiko nuobaudas;

7  Informuoja buhalteriją:

7.1        apie butų savininkų pasikeitimus;

7.2        vandens apskaitos prietaisų pastatymą ar nuėmimą;

7.3        apie vandens sunaudojimo normų taikymą abonentams;

8  Kiekvieno mėnesio 25 – 30 dienomis surenka vandens skaitiklių parodymus iš įmonių, daugiabučių namų bendrijų ir atskirų abonentų ir pateikia buhalterijai.

9  Įteikia sąskaitas įmonėms ir daugiabučių namų bendrijoms iki einamo mėnesio 14 dienos.

10 Mandagiai ir kultūringai elgiasi su interesantais, teikia informaciją juos dominančiais  klausimais.

11 Kontrolierius vykdo visas užduotis, duotas abonentų kontrolės ir skolų išieškojimom skyriaus  viršininko.

Turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Kontrolieriaus pareigoms priimamas asmuo turintis aukštesnįjį ar vidurinį išsilavinimą, komunikabilus, mokantis bendrauti.