Renovacija

parama

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Pažyma, gyventojams norintiems iš karto sumokėti visą arba dalį renovacijos sumos. Individualius paskolos grąžinimo grafikus butui galima gauti atvykus į įmonę arba kreipiantis tel. (8-37) 56 63 36, alvyra.laukiene@rkpc.lt