VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

sildymas

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2018 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,50 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,57 euro ct/kWh be PVM;

– 9,16 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

 – 6,70 euro ct/kWh be PVM;

 – 7,30 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

  5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

   – 5,88 Eur /m3 be PVM;

   – 6,41 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                                       Rimantas Vitkauskas

6 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

sildymas

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

  1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,43 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,50 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,08 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,63 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,23 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,84 Eur /m3 be PVM;

             – 6,37 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                      Rimantas Vitkauskas

5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

  1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,39 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,46 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,03 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,59 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,18 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,82 Eur /m3 be PVM;

             – 6,34 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                      Rimantas Vitkauskas

5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. spalio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

radiatorius

 

  1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,27 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,34 euro ct/kWh be PVM;

             – 8,88 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,47 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,05 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,75 Eur /m3 be PVM;

             – 6,27 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                      Rimantas Vitkauskas

6 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Kauno rajone baigiamas šildymo sezonas

sildymas

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Antanas Nesteckis, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, šiandien pasirašė įsakymą dėl 2016-2017 m. šildymo sezono pabaigos.

Nurodyta šildymo sezoną Kauno rajone baigti gegužės 4 dieną.

Tačiau šilumos vartotojai, suderinę su šilumos tiekėju, gali patys nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pabaigos, jeigu yra techninės galimybės ir nepažeidžiamos higienos normos.

5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

radiatorius

 

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

  1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,27 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,34 euro ct/kWh be PVM;

            – 8,88 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            – 6,47 euro ct/kWh be PVM;

            – 7,05 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            – 5,75 Eur /m3 be PVM;

            – 6,27 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                      Rimantas Vitkauskas

5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Keičiasi šilumos paskirstymo metodai ir jų rengimo bei taikymo taisyklės

sildymas
Siekiant užtikrinti tikslesnį šilumos paskirstymą, kuris atitiktų gyventojų / vartotojų poreikius, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  parengė ir patvirtino 10 šilumos paskirstymo metodų ir Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimus.

Šilumos paskirstymo metodų pakeitimai:
• Šilumos kiekis, suvartotas su nepaskirstytu karštu vandeniu, nepriskiriamas prie šilumos kiekio šildymui šildymo sezono metu ar prie šilumos kiekio cirkuliacijai nešildymo sezono metu.
• Šilumos kiekis karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) gali būti nustatomas:
    -  šildymo sezono metu cirkuliacijai nustatyti vietoje vidutinių energijos sąnaudų cirkuliacijai normatyvų naudojama vidutinė pastato cirkuliacinės sistemos galia, nustatyta nešildymo sezono metu;
    -  eksperimento būdu, atliekant faktinio šilumos kiekio matavimus.
• Numatyta pastate suvartoto šilumos kiekio cirkuliacijai vartotojams paskirstymo tvarka atsižvelgiant į butuose ar kitose patalpose įrengtų vonių šildytuvų projektines galias ir likusios (be vonių patalpų šildytuvų) cirkuliacinės sistemos dalies vamzdynų plotus.
• Numatyta galimybė šilumos kiekį šildymui butams ir (ar) kitoms patalpoms skirstyti proporcingai sąlyginiam plotui, įvertinant šildymo prietaisų galios butuose ir (ar) kitose patalpose padidinimą tuo atveju, jeigu dalyje pastato butų ir (ar) kitų patalpų yra padidinta įrengtų šildymo prietaisų galia.
• Reglamentuota šilumos paskirstymo tvarka, kai pastatuose įrengti alternatyvūs šilumos šaltiniai, skirti šilumos poreikiui karštam vandeniui ruošti bei cirkuliacijai dengti.
• Aprašyta šilumos kiekio dalies bendrosioms reikmėms priskyrimo koeficiento nustatymo tvarka pagal projektines šildymo sistemos ir vamzdynų šilumos nuostolių galias arba šilumos poreikius.
• Atsisakyta metodo Nr. 10, kuris reglamentavo pastato bendrosioms reikmėms sunaudotos šilumos ir (ar) karšto vandens bei šilumos kiekio bendrojo naudojimo patalpoms šildyti kiekių nustatymą ir paskirstymą, kaip perteklinio.

Esminiai Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklių pakeitimai:
• Sudarytas reikalavimų ir dokumentų sąrašas, kurie yra privalomi teikiant Komisijai gyventojų / vartotojų parengtą individualų šilumos paskirstymo metodą.
• Reglamentuota tvarka, kaip turi būti taikomos karšto vandens bei šilumos šildymui suvartojimo normos atliekant šilumos paskirstymą.
• Apibrėžtos procedūros, kurias turi atlikti vartotojai, norėdami pasinaudoti savo teise šilumos paskirstymui taikyti eksperto išvadoje nustatytus dydžius.
• Reglamentuota šilumos kiekio pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti bei karšto vandens temperatūrai palaikyti (cirkuliacijai) nustatymo tvarka, kai įvadinis šilumos apskaitos prietaisas yra sugedęs arba jo nėra.
Šilumos paskirstymo metodų ir jų rengimo bei taikymo taisyklių pakeitimai bus pradėti taikyti 2017 m. birželio mėn.
5 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

radiatorius

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2016-11-24 sprendimais Nr. TS-345 ir TS-346, apskaičiavo ir skelbia 2017 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

  1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 7,29 euro ct/kWh;

 

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 0,33 Eur per mėnesį vienam vartotojui arba 0,07 euro ct/kWh;

 

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

7,36 euro ct/kWh be PVM;

            – 8,91 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            – 6,49 euro ct/kWh be PVM;

            – 7,07 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            – 5,76 Eur /m3 be PVM;

            – 6,28 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

 

 

Direktorius                                                      Rimantas Vitkauskas

4 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Per vandenį plintanti legioneliozė. Kaip apsisaugoti?

Legio

Legionelia genties bakterijos gali sukelti ligą, panašią į gripą, kuri pasireiškia plaučių uždegimu. Legioneliozė – tai ūminė infekcinė liga, pasireiškianti plaučių uždegimu. Žmogus legionelioze dažniausiai užsikrečia kvėpuodamas aerozoliu, kuriame yra legionelių. Jomis neužsikrečiama geriant vandenį ar vartojant jį maisto ruošimui. Neužsikrečiama ir nuo sergančio asmens.

Palankiausia vandens temperatūra legionelėmis daugintis yra 20-45°C. Žemesnėje nei 20°C ir aukštesnėje nei 60°C temperatūroje jos nesidaugina, bet išlieka gyvybingos. Šios bakterijos gali daugintis karšto ir šalto vandens sistemose, ypač dušo galvutėse, vandentiekio čiaupe, silpnai tekančiame arba visiškai stovinčiame vandenyje, purvinuose, dumblu padengtuose vamzdžiuose, talpyklų vidiniuose paviršiuose, vandens šildytuvuose.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia kelis būdus, kaip sumažinti legioneliozės riziką gyvenamose patalpose. Gyventojams patariama rytais ir ilgiau nenaudojus karšto ir šalto vandentiekio vandens periodiškai nuleisti vandenį kelias minutes, kad nesikauptų nuosėdos reguliariai valyti dušus, dušų galvutes ir vandens čiaupus. Visus vandens filtrus būtina valyti ir dezinfekuoti kas 1-3 mėnesius. Esant aukštesnei nei 65°C temperatūrai legionelės žūva, tačiau rekomenduojame tokią temperatūrą išlaikyti ne mažiau kaip 25-30 min.

4 votes, 5.00 avg. rating (98% score)

Apie remontus bute būtina pranešti ir savivaldybei

remontas

Nuo šių metų sausio 1 d. Lietuvoje įsigaliojo vyriausybės priimtas nutarimas, įpareigojantis gyventojus, planuojančius atlikti buto remontą, pranešti apie tai savivaldybei. Gyventojai privalės nurodyti kokių triukšmo mažinimo priemonių ketina imtis remonto metu ir kiek laiko truks remonto darbai.

Apie ketinamus atlikti buto remonto darbus savivaldybei pranešti reikia ne vėliau nei likus 7 darbo dienoms iki darbų pradžios, nurodant tikslų adresą, darbų pradžios ir pabaigos datą ir kokių priemonių bus imamasi mažinant triukšmą. Pavyzdžiui, jei gyventojas planuoja griauti sieną, vietoje kalimo rinksis pjovimo būdą.

Taip pat šiek tiek patikslintas nakties laikas – darbo dienomis jis yra nuo 22 iki 7 val. ryto, anksčiau jis tęsėsi iki 6 val. ryto. Švenčių ir poilsio dienomis nakties laikas yra nuo 22 iki 9 val. ryto.

Jeigu savivaldybė sulauks kaimynų skundų dėl triukšmo ir užsitęsusių darbų, buto savininkui gali grėsti administracinė bauda nuo 50 iki 300 eurų, jei skundai kartosis, gali būti skiriama ir 600 eurų dydžio bauda.

2 votes, 5.00 avg. rating (96% score)