VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2020 m. birželio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,50 euro ct/kWh be PVM;
– 9,08 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,63 euro ct/kWh be PVM;
– 7,23 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,77 Eur /m3 be PVM;
– 6,29 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas Saulius Saliklis

3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)

Kauno rajone baigiamas šildymo sezonas

radiatorius

Vykdant Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 28 d. įsakymą Nr. ĮS-858, 2020 m. balandžio 29 dieną Kauno rajone baigiamas 2019 – 2020 metų šildymo sezonas.
Pernai šildymo sezonas buvo baigtas balandžio 24 d., užpernai – balandžio 11 d.
Teisės aktais nustatyta, kad šilumos vartotojai, įskaitant ir daugiabučius gyvenamuosius namus, gali stabdyti šildymą savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų ir jeigu yra techninės galimybės.

3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)

INFORMACIJA DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ MIŠRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ

Dėl informacijos apie vietinę rinkliavą už mišrių atliekų surinkimą ir išvežimą kreiptis tel. 867921033 arba elektroniniu paštu rinkliava@rkpc.lt

12 votes, 2.17 avg. rating (46% score)

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2020 m. gegužės mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,54 euro ct/kWh be PVM;
– 9,12 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,67 euro ct/kWh be PVM;
– 7,27 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,79 Eur /m3 be PVM;
– 6,31 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Eksploatacinio-techninio skyriaus viršininkas,
laikinai einantis direktoriaus pareigas Saulius Saliklis

3 votes, 5.00 avg. rating (96% score)

INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS GATVIŲ, AIKŠTELIŲ, DVIRAČIŲ TAKŲ DEZINFEKAVIMO PASLAUGAS

Dėl gatvių, aikštelių, dviračių takų dezinfekavimo specialiomis priemonėmis kreiptis tel. 837393078

6 votes, 3.17 avg. rating (66% score)

INFORMACIJA DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ MIŠRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ

Dėl informacijos apie vietinę rinkliavą už mišrių atliekų surinkimą ir išvežimą kreiptis tel. 867921033 arba elektroniniu paštu rinkliava@rkpc.lt

9 votes, 2.89 avg. rating (60% score)

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2020 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 8,14 euro ct/kWh be PVM;
– 9,85 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 7,27 euro ct/kWh be PVM;
– 7,92 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,10 Eur /m3 be PVM;
– 6,65 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Vyr.ekonomistė, laikinai pavaduojanti direktorių Renata Šiupinienė

2 votes, 4.50 avg. rating (88% score)

Svarbi informacija UAB Komunalinių paslaugų centras administruojamų daugiabučių gyventojams

Informuojame, kad laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 27 iki 31 dienos bus išdezinfekuotos UAB Komunalinių paslaugų centras administruojamų daugiabučių laiptinės.

Draudžiama būti laiptinėje dezinfekcijos metu ir 30 min. po dezinfekcijos.

Apie darbų pradžią bus informuojama skelbimu.

NAUDOJAMAS DEZINFEKANTAS: STERILFORTE
TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA:
Ūmus toksiškumas. Remiantis cheminių medžiagų informacija, galima teigti, kad mišiniui
nebūdingas ūmus toksiškumas prarijus bandomiesiems gyvūnams (žiurkė), neviršija ūmaus toksiškumo įverčių.
Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas. Smarkiai pažeidžia akis. Nudegimo atveju gali sukelti aklumą.
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas. Nėra jokių įrodymų, kad vandenilio peroksidas sukelia odos ar kvėpavimo takų jautrinimą. Vandenilio peroksidas neklasifikuojamas kaip jautrinantis. 10 % acto rūgštis dirgina odą, sukelia paraudimą, skausmą, odos pažeidimus, pūsles. Įkvėpus acto rūgšties, stiprūs nosies gleivinės, gerklės nudegimai, plaučių edema. Pasunkėjęs kvėpavimas, krūtinės skausmas, cheminis bronchitas, pneumonija, nosies, gerklės ir bronchų uždegimas, dantų ėduonis. Įkvėpus peracto rūgšties 280 μg/m3 klasifikuojamas kaip dirginantis poveikis, o 560 μg/m3 klasifikuojamas kaip jautrinantis poveikis.

Pagalbos telefono numeris:
Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą, Šiltnamių g. 29, 2043 Vilnius,
telefonas: +370 5 236 20 52, +370 687 533 78, el. paštas: info@tox.lt

Gyventojų prašome užtikrinti patekimą į laiptines !!!

2 votes, 4.00 avg. rating (82% score)

Visuotinio karantino laikotarpiu UAB Komunalinių paslaugų centras klientai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu

Reaguodama į koronaviruso pandemiją, UAB Komunalinių paslaugų centras laikinai uždaro klientų aptarnavimo biurą (Vytauto g. 71, Garliava): nuo kovo 13 iki gegužės 31 d. bendrovės klientai bus aptarnaujami tik nuotoliniais kanalais – telefonu, el. paštu, internetu. Dėl gedimų administruojamuose namuose kreiptis tel. 837551860, dėl paslaugų užsakymo, sutarčių sudarymo tel. 837393078, dėl sąskaitų tel. 837566336, dėl vietinės rinkliavos už mišrių atliekų išvežimą tel. 867921033
Daugiau informacijos www.rkpc.lt, el.paštas info@rkpc.lt

5 votes, 4.60 avg. rating (91% score)

INFORMACIJA DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ MIŠRIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IR IŠVEŽIMĄ

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos ir UAB „Kauno švara“ sudarytos mišrių komunalinių atliekų surinkimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos ir jų vežimo į apdorojimo ir šalinimo įrenginius paslaugų teikimo sutarties pagrindu, nuo 2020 m. balandžio 1 d. komunalinių atliekų išvežimo paslaugas teiks UAB „Kauno švara“.
Komunalinių atliekų tvarkymo sutartys su atliekų turėtojais nebus sudaromos, kadangi nuo 2020 m. balandžio 1 d. už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą Kauno rajone bus taikoma vietinė rinkliava.
UAB „Kauno švara“ išdalintais komunalinių atliekų surinkimo konteineriais prašome pradėti naudotis nuo š.m. balandžio 1 d.
Detali informacija apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bus skelbiama Kauno rajono savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt, socialiniuose tinkluose, Jūsų Seniūnijoje.

Detalesnė informacija teikiama nurodytais kontaktais:
UAB „Kauno švara“, tel. 8-37 49 07 27 (dėl komunalinių atliekų konteinerių pristatymo, atliekų surinkimo ir vežimo)
UAB „Komunalinių paslaugų centras“, tel. 867921033, el.p. rinkliava@rkpc.lt (dėl vietinės rinkliavos klausimų).
Kauno rajono savivaldybės administracija, tel. 8 686 48 140 (dėl vietinės rinkliavos ir kitų klausimų).

7 votes, 2.71 avg. rating (58% score)