RINKLIAVA

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ NUOSTATAI

VIETINĖS RINKLIAVOS MOKĖTOJŲ REGISTRO TIKSLINIMO TVARKA

Prašome gyventojų mišrių atliekų konteinerį išstumti iš vakaro arba ne vėliau kaip iki 6 val. ryto.

SVARBI INFORMACIJA

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje pakeista mokėjimo tvarka už atliekų surinkimą ir tvarkymą. Tiesiogines sutartis su atliekų vežėjais pakeitė vietinė rinkliava.

Vietinė rinkliava paskaičiuota vadovaujantis Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Kauno rajono savivaldybėje nuostatais. Dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.

Dvinarė vietinė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

–       pastoviąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka visi savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys;

–       kintamąją dvinarės rinkliavos dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.

Jeigu mokėjimo pranešime įvardinti nekilnojamojo turto objektai netikslūs, klaidingi ar įvardinti ne visi faktiškai naudojami nekilnojamojo turto objektai, prašome apie informuoti UAB Komunalinių paslaugų centrą.

Norime atkreipti dėmesį, kad metinė Vietinė rinkliava paskaičiuota pagal turimą informaciją apie priskirtus konteinerius. Jeigu pageidaujate, kad kiekvienam objektui būtų priskirti konteineriai, prašome kreiptis į UAB Komunalinių paslaugų centrą ir Vietinė rinkliava bus perskaičiuota.

INFORMACIJA GYVENTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvedama Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu TS-357 „Dėl įgaliojimų suteikimo UAB Komunalinių paslaugų centrui vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą administratoriaus funkcijas“ paskyrė UAB Komunalinių paslaugų centrą rinkliavos administratoriumi.
Pagal Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario mėn. 27 d. sprendimu Nr. TS-71, 34 punktą, dvinarę Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje.
Informuojame, kad daugiabučių namų butų savininkams (kurie naudojasi bendro naudojimo konteineriais) metinį rinkliavos dydį sudarys pastovioji dalis, mokama už nekilnojamo turto vienetą (butą) – 16,58 Eur/1 obj. ir kintamoji dalis, priklausanti nuo deklaruotų gyventojų skaičiaus – 25,99 Eur/1 gyv.
Gyvenamųjų namų savininkams (kurie naudojasi individualiais konteineriais) metinį rinkliavos dydį sudarys pastovioji dalis, mokama už nekilnojamo turto vienetą – 16,58 Eur/1 obj. ir kintamoji dalis, mokama už konteinerio ištuštinimą.
Individualių namų savininkams, kurie naudojasi rūšiavimo konteineriu, yra nustatytos tokios buitinių atliekų konteinerio ištuštinimo kainos:
1,18 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą;
1,38 Eur už 140 l konteinerio ištuštinimą;
2,36 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą;
10,82 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą;

Individualių namų savininkams, kurie nesinaudoja rūšiavimo konteineriu, yra nustatytos tokios buitinių atliekų konteinerio ištuštinimo kainos:
1,53 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą;
1,79 Eur už 140 l konteinerio ištuštinimą;
3,06 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą;
14,07 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą;

Buitinių atliekų konteineriai bus tuštinami:
1. Bendro naudojimo, skirti daugiabučių namų gyventojams – 2 kartus per savaitę;
2. Esantys individualiose namų valdose ir įmonėse, įstaigose, organizacijose – 1 kartą per 2 savaites (26 kartus per metus). Vietinės rinkliavos mokėtojai (pateikę motyvuotą ir pagrįstą paaiškinimą) vieną kartą per metus galės pasikeisti konteinerį į tokio dydžio konteinerį, kuris atitinka realų susidarančių atliekų kiekį.
3. Esantys individualioje namų valdoje, kurioje gyvena tik vienas asmuo – 1 kartą per mėnesį.

Gyventojai, deklaravę savo gyvenamąją vietą sodų bendrijoje, vietinę rinkliavą moka pagal individualių namų objektų kategorijai nustatytus vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dalies parametrus.
Gyventojai, turintys sodų paskirties objektus (sodų namelius), tačiau sodų bendrijoje nedeklaravę gyvenamosios vietos, mokės 2,23 Eur/1 obj. dydžio pastoviąją dalį ir 7,92 Eur/1 obj. kintamąją dalį (viso metams už 1 sodų paskirties objektą – 10,15 Eur).
Atkreipiame dėmesį, kad naujų sutarčių su komunalinių atliekų administratoriumi sudaryti nereikia. Gyventojai iki 2020 06 01 gaus mokėjimo pranešimus apie mokėjimo laikotarpiu taikomą vietinės rinkliavos dydį.

UAB Komunalinių paslaugų centras
Vytauto g. 71, Garliava 53258 Kauno r. Tel.: 867921033
El. paštas: rinkliava@rkpc.lt
Darbo laikas: I-IV 08:00 – 16:45 (pietų pertrauka 12:00-12:30)
V 08:00 – 15:30 (pietų pertrauka 12:00-12:30)
VI-VII Nedirbame

INFORMACIJA JURIDINIAMS ASMENIMS

UAB Komunalinių paslaugų centras informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvedama Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Kauno rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu TS-357 „Dėl įgaliojimų suteikimo UAB Komunalinių paslaugų centrui vykdyti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų iš atliekų turėtojų surinkimą ir tvarkymą administratoriaus funkcijas“ paskyrė UAB Komunalinių paslaugų centrą rinkliavos administratoriumi.

Pagal Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario mėn. 27 d. sprendimu Nr. TS-71, 34 punktą, dvinarę vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turo objektus savivaldybės teritorijoje.

Informuojame, kad juridiniams asmenims (kurie naudojasi individualiais konteineriais) metinį rinkliavos dydį sudarys pastovioji dalis, mokama už atitinkamos paskirties objekto bendrą plotą, ir kintama dalis, mokama už konteinerio ištuštinimą.

Nekilnojamojo turto objektų kategorija

Pastovioji rinkliavos dalis, Eur už 1 m2 metams

Viešbučių paskirties objektai

0,37

Administracinės paskirties objektai

0,32

Prekybos paskirties objektai

0,37

Paslaugų paskirties objektai

0,37

Maitinimo paskirties objektai

0,37

Transporto paskirties objektai

0,10

Gamybos, pramonės paskirties objektai

(iki 500 m2 ploto)

0,19

Gamybos, pramonės paskirties objektai

(nuo 500 iki 1000 m2 ploto)

0,15

Gamybos, pramonės paskirties objektai

(nuo 1000 iki 5000 m2 ploto)

0,10

Gamybos, pramonės paskirties objektai

(nuo 5000 iki 10000 m2 ploto)

0,07

Gamybos, pramonės paskirties objektai

(virš 10000 m2 ploto)

0,04

Sandėliavimo paskirties objektai

(iki 500 m2 ploto)

0,19

Sandėliavimo paskirties objektai

(nuo 500 iki 1000 m2 ploto)

0,15

Sandėliavimo paskirties objektai

(nuo 1000 iki 5000 m2 ploto)

0,10

Sandėliavimo paskirties objektai

(nuo 5000 iki 10000 m2 ploto)

0,07

Sandėliavimo paskirties objektai

(virš 10000 m2 ploto)

0,04

Kultūros paskirties objektai

0,20

Mokslo paskirties objektai

0,20

Gydymo paskirties objektai

0,46

Poilsio paskirties objektai

0,37

Sporto paskirties objektai

0,20

Religinės paskirties objektai

0,08

Specialiosios paskirties objektai

0,08

Žemės ūkio paskirties objektai

0,10

Kiti neįvardinti objektai

0,17

Vietinės rinkliavos kintamoji dedamoji juridinių asmenų naudojamiems nekilnojamo turto objektams, kurie naudojasi individualiais konteineriais:

  • 1,28 Eur už 120 l konteinerio ištuštinimą;

  • 1,49 Eur už 140 l konteinerio ištuštinimą;

  • 2,55 Eur už 240 l konteinerio ištuštinimą;

  • 11,71 Eur už 1100 l konteinerio ištuštinimą.

Atkreipiame dėmesį, kad naujų sutarčių su komunalinių atliekų administratoriumi sudaryti nereikia. Įmonėms bus pateikiami mokėjimo pranešimai apie mokėjimo laikotarpiu taikomą vietinės rinkliavos dydį.

Visa informacija apie vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą teikiama UAB Komunalinių paslaugų centras Vytauto g. 71, 53258 Garliava, Kauno r. . El. paštas: rinkliava@rkpc.lt.