Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų planai, ataskaitos

ugnis
Kuro pirkimo planai:

2016-02-05 energijos ar kuro pirkimų planas;
2020-02-05 energijos ar kuro pirkimų planas;
2021-02-02 energijos ar kuro pirkimų planas;

Kuro pirkimų procedūrų ataskaitos:

2016-02-04 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų procedūrų ataskaita;

Kuro pirkimo skelbimai:

2016-02-03 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas;

2017-09-05 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (gabalinės kuro durpės), konkurso sąlygos;

2017-09-06 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (suskystintos dujos), konkurso sąlygos;

2019-02-08 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (dyzelinis krosnių kuras), konkurso sąlygos;

2019-10-22 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (gamtinės dujos), konkurso sąlygos;

2019-11-26 Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimą skelbimas (gamtinės dujos), konkurso sąlygos;