Teisinė informacija

Veiklą šilumos sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas: Įeiti

Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės: Įeiti

Energetikos įstatymas: Įeiti

Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės: Įeiti

Šilumos kainų nustatymo metodika: Atsisiųsti

Karšto vandens kainų nustatymo metodika: Atsisiųsti

 

Veiklą vandens sektoriuje įtvirtinantys teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas: Įeiti

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas: Įeiti