3 renovacijos etapas Kauno rajone (2017 m.)

parama

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

2016 m. Rugsėjo pabaigoje Lietuva iš Europos Sąjungos fondų daugiabučių modernizavimo programai papildomai gavo 100 mln. Eur. Iš jų Kauno rajonui – III daugiabučių modernizavimo etapui – skirta tik 9 daugiabučių kvota.

Parama:

* 50 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
* 50 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
* 50 proc. faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
* 35 proc. investicijų, tenkančių LR Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei taupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui;
* 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
* Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Daugiabučiai namai:

EŽERĖLIO SENIŪNIJA:

Kauno g. 31A, Ežerėlis viešinimas


Kauno g. 31A
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas
Techninio darbo projekto sprendinių viešojo aptarimo protokolas

Individualios investicijos
Pateikiame sutikslintas su gyventojais rangovo, vykdžiusio namo renovaciją, butų langų ir butams priklausančių balkonų stiklinimo sąnaudas.

Miško g. 34, Ežerėlis

Miško g. 34
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

NEPRISITARĖ

Miško g. 34A, Ežerėlis viešinimas


Miško g. 34A
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Miško g. 38A, Ežerėlis viešinimas


Miško g. 38A
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Prašome gyventojų peržiūrėti savo individualias investicijas. Jei turėsite pastabų, iki 2020 08 05 informuokite tel. 869969814 arba 837393140)

GARLIAVOS SENIŪNIJA:

Liepų g. 20, Garliava viešinimas


Liepu g. 20

(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Liepų g. 33, Garliava viešinimas


Liepu g. 33
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
(Prašome gyventojų peržiūrėti savo individualias investicijas. Jei turėsite pastabų, iki 2020 03 16 informuokite tel. 869969814 arba 837393140)

S. Lozoraičio g. 3A, Garliava viešinimas


S. Lozoraicio g. 3A
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
Pateikiame rangovo, vykdžiusio namo renovaciją, butų langų ir butams priklausančių balkonų stiklinimo sąnaudas. Prašome susipažinti ir (esant neatitikimams) iki 2020 06 03 informuoti tel. 869969814 arba 837393140. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.

S. Lozoraičio g. 3B, Garliava

S. Lozoraicio g. 3B
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

NEPRISITARĖ

S. Lozoraičio g. 5, Garliava viešinimas


S. Lozoraicio g. 5
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas
KARMĖLAVOS SENIŪNIJA:

Vilniaus g. 1, Karmėlava II viešinimas


Vilniaus g. 1
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas

Vilniaus g. 4, Karmėlava II viešinimas


Vilniaus g. 4
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas
(BETA patvirtintas projektas); Susirinkimo skelbimas
Prisitarimo investiciniam projektui susirinkimo skelbimas

Individualios investicijos
Pateikiame rangovo, vykdžiusio namo renovaciją, butų langų ir butams priklausančių balkonų stiklinimo sąnaudas. Prašome susipažinti ir (esant neatitikimams) iki 2020 06 03 informuoti tel. 869969814 arba 837393140. Vėliau pretenzijos nebus priimamos.