2 renovacijos etapas Kauno rajone (2014-2016 m.)

parama

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

* 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
* 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
* 100 proc. faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
* 40 proc. investicijų, tenkančių LR Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei taupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui;
* 100 proc. kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
* Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Į antrąjį renovacijos etapą atrinkti šie Kauno rajone esantys daugiabučiai namai:

AKADEMIJOS SENIŪNIJA:
Pilėnų g. 14, Akademija
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-09-21.

Tako g. 5, Akademija viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas
Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-12-30.

Universiteto g. 2, Akademija viešinimas
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas
Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Pastato energetinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais (Investicijos skirstytos pagal butų numerius).

Statybos užbaigimo akto data: 2016-10-24.

BABTŲ SENIŪNIJA:

Kauno g. 13, Babtai viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(Pradinis projektas);
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-12-04.

Kauno g. 14, Babtai viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-10-27.

Kauno g. 18, Babtai
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Projektas sustabdytas.

Kauno g. 25, Babtai
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas

Kauno g. 26A, Babtai
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Projektas sustabdytas.

Kauno g. 27, Babtai
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas
Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Kėdainių g. 2A, Babtai viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-11.

DOMEIKAVOS SENIŪNIJA:

Neries g. 3, Domeikava
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Neries g. 8, Domeikava
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Neries g. 9, Domeikava viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-26.

Vandžiogalos pl. 46A, Šakių k. viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2015-12-15.

Vandžiogalos pl. 48A, Šakių k.
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

EŽERĖLIO SENIŪNIJA:

Kauno g. 25, Ežerėlis
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Liepų g. 7, Ežerėlis

Nuotrauka0352
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-20.

Miško 36A, Ežerėlis

Nuotrauka0355
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-02-22.

GARLIAVOS SENIŪNIJA:

Liepų g. 19, Garliava

Nuotrauka0406
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas;
Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Vasario 16-osios g. 6, Garliava viešinimas

Nuotrauka0399
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas;

Statybos užbaigimo akto data: 2015-12-31.

Vasario 16-osios g. 9, Garliava
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas

Liepų g. 37, Garliava

Nuotrauka0405
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-02-25.

S. Lozoraičio g. 3, Garliava viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas
Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-10-16.

Pažangos g. 23, Garliava viešinimas

Nuotrauka0403
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas;
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-01-12.

Vytauto g. 139, Garliava
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA:

Vilniaus g. 5, Karmėlava II viešinimas

Nuotrauka0449
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas
Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

 

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2017-01-10.

Vilniaus g. 6, Karmėlava II
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Vilniaus g. 2, Karmėlava II viešinimas

Nuotrauka0199 Nuotrauka0448
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

 

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-05-18.

KULAUTUVOS SENIŪNIJA:

Pušyno g. 1, Kulautuva viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-09-30.

NEVERONIŲ SENIŪNIJA:

Karmėlavos g. 30, Neveronys
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas

Pastato energetinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2017-01-04.

Karmėlavos g. 32, Neveronys
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas
Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-09-09.

Šiltnamių g. 1, Neveronys
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA:

Didžioji g. 1A, Raudondvaris viešinimas

Nuotrauka0202
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-10-16.

Didžioji g. 3B, Raudondvaris viešinimas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas

Techninio darbo projekto viešo aptarimo protokolas

Pastato energetinio naudingumo sertifikatas po renovacijos

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-12-20.

Medelyno g. 3, Raudondvaris viešinimas

Nuotrauka0210
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-09-30.

RINGAUDŲ SENIŪNIJA:

Gėlių g. 9, Ringaudai viešinimas
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-13.

SAMYLŲ SENIŪNIJA:

A. Kriščiūno g. 3, Žiegždriai viešinimas

Nuotrauka0192
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-12.

A. Kriščiūno g. 3B, Žiegždriai viešinimas

Nuotrauka0193
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-12.

Liepų g. 4, Girionys
Patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pradinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Pirmojo susirinkimo skelbimas; Antrojo susirinkimo skelbimas