1 renovacijos etapas Kauno rajone (2013-2016 m.)

parama

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

Daugiabučių renovacija – valstybės skatinamas ir (ar) privačių iniciatyvų dėka vykstantis senos statybos daugiabučių namų atnaujinimo procesas.

Renovacijos pirmasis etapas – 840 daugiabučių

Duomenis apie renovuotinus namus ir juose gyvenančių žmonių sutikimus imtis modernizavimo Aplinkos ministerijai pateikė 56 savivaldybės. Iš viso pasiryžimą atnaujinti daugiabučius išreiškė 1 459 daugiabučių gyventojai. Planuojama, kad pirmuoju etapu prasidės 840 daugiabučių pasirengimo renovacijai darbai.

Renovacijai atrinkta 16 daugiabučių namų

Kauno rajono administracija pasirašė partnerystės sutartį su Aplinkos ministerija bei Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra dėl daugiabučių namų renovacijos Kauno rajone. Pagal sutartį numatoma renovuoti šešiolika daugiabučių namų. Sutartį pasirašiusios šalys susitarė, kad 100 proc. bus finansuojamos šešiolikos daugiabučių namų energetinio naudingumo sertifikatų ir investicijų planų parengimo išlaidos.

Patiems gyventojams imti banko paskolų nereikės, išlaidos už renovaciją bus susigrąžinamos per mokesčius už šildymą. Paskolas turės imti Savivaldybės parinktas administratorius, kuris prižiūrės ir kontroliuos visą procesą. Pradėjus renovaciją šiemet, bus galima gauti 40 proc. dydžio valstybės paramą: 15 proc. iš „Jessica“ programos lėšų, 25 proc. iš specialios Klimato kaitos programos lėšų, jei daugiabučio namo energijos suvartojimo sumažėjimas bus ne mažesnis nei 40 proc. Jeigu daugiabučio namo energijos sąnaudos sumažės 20 proc., tuomet bus skiriama 15 proc. parama.

Į pirmąjį renovacijos etapą atrinkti šie Kauno rajone esantys daugiabučiai namai:

BABTŲ SENIŪNIJA:

Sausio 13-osios g. 10, Sitkūnai
2016 m. patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

EŽERĖLIO SENIŪNIJA:

Kauno g. 29, Ežerėlis
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Miško g. 36, Ežerėlis viešinimas

Nuotrauka0354
2016 m. patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-09-07.

Miško g. 38, Ežerėlis viešinimas

Nuotrauka0356
2016 m. patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-09-07.

GARLIAVOS SENIŪNIJA:

S. Lozoraičio g. 16, Garliava
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas; Antro susirinkimo skelbimas; Trečio susirinkimo skelbimas
Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-12-14.

S. Lozoraičio g. 24, Garliava

Nuotrauka0398 Nuotrauka0429
2016 m. patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas);

Statybos užbaigimo akto data: 2016-03-14.

Liepų g. 6, Garliava viešinimas
Perskaičiuotas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas dėl perskaičiuoto investicinio projekto
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-10-13.

Liepų g. 18, Garliava viešinimas
Perskaičiuotas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas dėl perskaičiuoto investicinio projekto
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-10-05.

Liepų g. 21, Garliava
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Mizaros g. 38, Garliava viešinimas

Nuotrauka0402
Perskaičiuotas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas dėl perskaičiuoto investicinio projekto
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2015-11-18.

KARMĖLAVOS SENIŪNIJA:

Vilniaus g. 1, Karmėlava II
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas.

Vilniaus g. 3, Karmėlava II
Perskaičiuotas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Susirinkimo skelbimas dėl perskaičiuoto investicinio projekto
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

RAUDONDVARIO SENIŪNIJA:

Atgimimo g. 2, Raudondvaris viešinimas
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-07-22.

Atgimimo g. 4, Raudondvaris viešinimas

Nuotrauka0209
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

Individualių investicijų priskyrimas mėnesiais

Statybos užbaigimo akto data: 2016-07-22.

Atgimimo g. 6, Raudondvaris viešinimas
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pirminis protokolas
Pritarimo renovacijai protokolas

DĖMESIO: Individualių investicijų nėra išskirta.

Statybos užbaigimo akto data: 2016-07-22.

VILKIJOS SENIŪNIJA:

Čekiškės g. 120, Vilkija viešinimas
Galutinis namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
patikslintas namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas
(pradinis projektas); Susirinkimo skelbimas

Pritarimo renovacijai protokolas

Statybos užbaigimo akto data: 2016-11-10.