KAUPIAMOSIOS LĖŠOS

money

Lietuvos vyriausybė patvirtino tvarką (2015 m. balandžio 15 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 390), pagal kurią visų daugiabučių namų visi gyventojai pradės kaupti lėšas namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus. Ši nuostata padės gyventojams laiku ir reikiamai prižiūrėti bei remontuoti savo namus.

Lėšas kaupti turės, tiek bendrijos, tiek subjektai, veikiantys pagal Jungtinės veiklos sutartis, tiek daugiabučiai, kuriuos prižiūri administruojančios įmonės.

Pagal Vyriausybės patvirtintąją tvarką lėšos turi būti kaupiamos, atsižvelgus į namo fizinę ir energinę būklę, konkretiems bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbams, kuriuos reikia numatyti parengus ilgalaikį namo atnaujinimo planą. Šį planą parengs Jūsų namo vadybininkas ir pagal jį apskaičiuotą mėnesinės kaupiamosios įmokos dydį patvirtinsite Jūs ir Jūsų kaimynai.

Per tą laiką, iki tai patvirtinsite, kaupiama minimalaus dydžio įmoka: 0,03 euro už kvadratinį metrą mokėsite, jei gyvenate name, kurio naudingasis plotas 3000 kv. m ir daugiau, 0,05 euro – jei gyvenate name, kurio naudingas plotas siekia iki 3000 kv. metrų.

Namui atnaujinti kaupiamos lėšos bus laikomos atskiroje sąskaitoje ir apskaitomos pagal kiekvieną namą ir kiekvieną buto savininką. Svarbu paminėti, kad joms taikomas Indėlių draudimo įstatymas.