Apie mus

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS aptarnaujama teritorija

Mes,

Uždaroji akcinė bendrovė „Komunalinių paslaugų centras“ esame Kauno rajono savivaldybės kontroliuojama įmonė, visų akcijų savininkė – Kauno rajono savivaldybė. Veiklą vykdome nuo 1998 metų, įmonės steigėja – Kauno rajono savivaldybė.

Istorija

Bendrovė įsteigta, atskiriant uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“ dalį, pagal visuotinio akcininkų susirinkimo – Kauno rajono savivaldybės tarybos – 2008 m. rugpjūčio 21 dieną sprendimu Nr. TS-277 patvirtintas atskyrimo sąlygas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, Civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais. Bendrovė įsteigta  ABĮ 71 straipsnyje numatytu būdu. Iš uždarosios akcinės bendrovės „Giraitės vandenys“, kuri tęsia veiklą, atskiriant dalį ir šiai daliai priskirtų turto, teisių ir pareigų pagrindu įkuriant tos pačios teisinės formos naują bendrovę – UAB Komunalinių paslaugų centras. Nuo 2008 m. rugsėjo 4 dienos UAB Komunalinių paslaugų centras yra priskirtų pagal atskyrimo sąlygas dalies turto, teisių ir pareigų perėmėja. Bendrovė įsteigta neribotam laikui.