Finansinių ataskaitų rinkiniai


2010 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2010 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2010 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2010 m. balansas Peržiūrėti

2011 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2011 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2011 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2011 m. balansas Peržiūrėti

2012 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2012 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2012 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2012 m. balansas Peržiūrėti

2013 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2013 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2013 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2013 m. balansas Peržiūrėti

2014 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2014 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2014 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2014 m. balansas Peržiūrėti

2015 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2015 m. metinis pranešimas Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2015 m. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2015 m. balansas Peržiūrėti

2016 m.:

I ketvirtis.

UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m I ketv. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m. I ketv. balansas Peržiūrėti

II ketvirtis.

UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m II ketv. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m. II ketv. balansas Peržiūrėti

III ketvirtis.

UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m III ketv. pelno-nuostolio ataskaita Peržiūrėti
UAB Komunalinių paslaugų centras 2016 m. III ketv. balansas Peržiūrėti

2017 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti

2018 m.:

UAB Komunalinių paslaugų centras 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys Peržiūrėti