Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga UAB Komunalinių paslaugų centras

Informacijos apie pažeidimus UAB Komunalinių paslaugų centras teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas UAB Komunalinių paslaugų centras direktoriaus 2019 10 23 įsakymu Nr.1-182

Informacijos apie pažeidimus UAB „Komunalinių paslaugų centras” teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB „Komunalinių paslaugų centras” (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai Bendrovės direktoriui (adresu Vytauto g. 71, 53258 Garliava, Kauno r.);

2. elektroninio pašto adresu pranesk@rkpc.lt

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą. Forma

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas bus užtikrintas.