Šildymas

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO pagrindinė veikla yra šilumos tiekimas Kauno rajone.

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS tiekia šilumą Babtų, Karmėlavos ir Vandžiogalos miesteliuose, Sitkūnų ir Neveronių kaimuose.

Bendras  vartotojų skaičius – 961 abonentas, iš jų gyventojų – 949 abonentai.

Šilumos perdavimo tinklų ilgis – 4,240 km.

UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS nuolat vykdo šilumos ūkio investicinius projektus. Vykdoma modernizacija leis padidinti šilumos gamybos efektyvumą, sumažins kuro sąnaudas, šilumos nuostolius trasose, leis naudoti pigesnį ir švaresnį šilumos gamybai kurą – biokurą ir sumažinti išmetamų į atmosferą teršalų kiekius. Ekonominiu požiūriu projektai leis sumažinti bei stabilizuoti šilumos kainas, užtikrinti šilumos tiekimo paslaugos kokybę ir nepertraukiamumą. Įvykdyti ir vykdomi investiciniai projektai:

1. “Babtų miestelio katilinės ir šilumos tinklų renovacija” pasinaudojant Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo subsidija;

2. “Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje” pasinaudojant Europos sąjungos Struktūrinių fondų parama;

3. “Rezervinio kuro rūšies keitimas Babtų miestelio katilinėje“;

4. “Katilinių automatizavimas”;

5. “500 kW biokuro katilo statyba Vandžiogalos katilinėje, Kauno r.” pasinaudojant Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo subsidija.

 

ŠILUMOS TIEKIMO SĄNAUDOS:

UŽ 2013 M.

 

SVARBI INFORMACIJA:

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-457 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-458 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-459 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. TS-418 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. TS-419 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TS-359 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriems šilumos bazinės kainos galiojimo metams

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TS-360 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas Nr. TS-430 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo‘‘

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas Nr. TS-429 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams‘‘

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimas nr. TS-428 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo”

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. TS-320 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos kainų dedamųjų ir jų taikymo tvarkos nustatymo pirmais bazinių šilumos kainų galiojimo metais“

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. Nr. TS-321 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“

 Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. Nr. TS-322 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro lengvatinės šilumos kainos gyventojams ir jos taikymo tvarkos nustatymo“ 2 punkto pakeitimo“

Kreiptis:
Tel. nr.: (8-37) 43 05 83