Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo

Kauno rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-321 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB Komunalinių paslaugų centro:
1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule T kv = 0,00 + T kv kd, dedamąsias:
1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją 0,00 Lt/m3;
1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją T kv kd.
2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios T kv kd formulę:
T kv kd = (56,1 x T š) + (1,1 x T gv) + (0,049 x T gv pard),
čia:
T š – vienanarė šilumos kaina (įskaitant gamybą, perdavimą ir pardavimą), Lt/kWh;
T gv – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kaina abonentams, Lt/m3;
T gv pard – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Lt/apskaitos prietaisui per mėn.
2. Sprendimas įsigalioja 2011 m. gruodžio 1 d. ir taikomas skaičiuojant 2012 m. sausio–gruodžio mėn. karšto vandens kainas.