skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis apskaitomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstomas kiekvienam daugiabučio gyventojui pagal vieną iš Tarybos patvirtintų ar su Taryba suderintų metodų.

Šilumos paskirstymo metodas – Tarybos patvirtintos arba vartotojų parengtos ir su Taryba suderintos taisyklės, apibrėžiančios, kokiu būdu turi būti paskirstoma šilumos energija pastate. Kadangi tas pats įvadiniu apskaitos prietaisu apskaitytas šilumos energijos kiekis gali būti paskirstomas skirtingai, labai svarbu, kad taikomas šilumos paskirstymo metodas kuo tiksliau atitiktų namo šilumos, karšto vandens tiekimo ir apskaitos sistemą, nes tik tuomet bus tiksliai nustatomas suvartotos šilumos butuose ir kitose patalpose kiekis.

 Kiekviename metode nurodyta šilumos energijos paskirstymo tvarka priklauso nuo:

  • namo šildymo ir karšto vandens sistemų ypatumų;
  • šilumos ir karšto vandens atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų įrengimo vietos.

Šilumos paskirstymo metodų ir jų rengimo bei taikymo taisyklių pakeitimai pradėti taikyti nuo 2017 m. rugpjūčio mėn.


Daugiau informacijos:

DĖL ŠILUMOS PAGAL DVIEJŲ ATSISKAITOMŲJŲ ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODO NR. 1 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS, KAI BUTUOSE IR (AR) KITOSE PATALPOSE ĮRENGTI KOMPAKTINIAI ŠILUMOS PUNKTAI, PASKIRSTYMO METODO NR. 2 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS PAGAL BUITINIŲ ŠILUMOS SKAITIKLIŲ RODMENIS PASKIRSTYMO METODO NR. 3 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS PAGAL VIENO ĮVADINIO ŠILUMOS APSKAITOS PRIETAISO RODMENIS PASKIRSTYMO METODO NR. 4 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS KIEKIO PASTATO NAUDINGAJAM PLOTUI ŠILDYTI IR BENDROSIOMS REIKMĖMS NUSTATYMO BEI PASKIRSTYMO METODO NR. 5 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS ŠILDYMUI PASKIRSTYMO DALIKLIAIS METODO NR. 6 PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS PASKIRSTYMO, NUSTATANT FAKTINES ŠILUMOS SĄNAUDAS 1 M3 KARŠTO VANDENS PARUOŠTI, METODO NR. 9 PATVIRTINIMO

Back To Top