skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimais Nr. TS-467 ir TS-468, apskaičiavo ir skelbia 2023 m. SAUSIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

14,20 ct/kWh be PVM

            – 17,18 ct/kWh su 21 proc. PVM 

  1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  9,81 ct/kWh           

  1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  7,82 Eur /m3

Back To Top