skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. SPALIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1.      Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,84 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,49 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 2.      Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,97 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,60 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 3.       Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,93 Eur /m3 be PVM;

             – 6,46 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Back To Top