skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimais Nr. TS-37 ir TS-38, apskaičiavo ir skelbia 2023 m. BIRŽELIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

15,01 ct/kWh be PVM

            – 18,16 ct/kWh su 21 proc. PVM

  1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  9,81 ct/kWh

  1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  8,52 Eur /m3

Back To Top