skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  • Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

 7,56 euro ct/kWh be PVM;

– 9,15 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

  • Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

– 6,69 euro ct/kWh be PVM;

– 7,29 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

  • Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

– 5,70 Eur /m3 be PVM;

– 6,21 Eur /msu 9 proc. PVM;

Back To Top