skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

ŠILUMOS ŪKIO ĮSTATYMAS

DĖL ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

ENERGETIKOS ĮSTATYMAS

NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

DĖL KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS


Svarbi informacija:

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-457 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-458 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo pirmiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimas Nr. TS-459 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. TS-418 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo tretiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimas Nr. TS-419 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TS-359 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriems šilumos bazinės kainos galiojimo metams;

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimas Nr. TS-360 ,,Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo”;

Back To Top