skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Techninės priežiūros tikslas – užtikrinti, kad statinys, jo būklė nekeltų pavojaus, ar arti jo gyvenančių, dirbančių ar kitais tikslais ten esančių žmonių sveikatai, gyvybei arba aplinkai.

Techninės priežiūros nauda – statinio savininkas ir naudotojas žino statinio būklę, trūkumus, defektus ir remonto poreikį.

Daugiabučio gyvenamojo namo techninę priežiūrą organizuoja namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, paskirdamas tinkamą kvalifikaciją turintį techninį prižiūrėtoją. Asmenims, vykdantiems gyvenamojo namo techninę priežiūrą, taikomi šie kvalifikaciniai reikalavimai: namų, priskirtų ypatingo statinio kategorijai – turėti ne žemesnę kaip statybos inžinieriaus kvalifikaciją; kitų namų – turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį inžinerinį techninį išsilavinimą.

Toliau pateikiamos nuorodos, kurians norint atidaryti, reikalinga paspausti ant pasirinkto punkto:

Back To Top