skip to Main Content
      +A A          

            UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-12-19 sprendimu Nr. TS-428 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centrui šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio nustatymo pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams“ apskaičiavo ir skelbia  šilumos  kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. LIEPOS mėn.

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Šilumos kaina, ct/kWh be PVM

Šilumos kaina, ct/kWh           su PVM

1.

Šilumos vienanarė kaina gyventojams

9,81

10,69

2.

Šilumos vienanarė kaina verslui

10,96

13,26

            UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-11-30 nutarimu Nr. O3E-1739 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centrui karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ apskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo                                      2024 m. LIEPOS mėn. 

 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kaina, Eur/m3 be PVM

Karšto vandens kaina, Eur/m3 su PVM

1.

Karšto vandens kaina (vartotojams daugiabučiuose namuose)

8,82

9,61

2.

Karšto vandens kaina (kitiems vartotojams)

9,41

11,39

 

Back To Top