skip to Main Content
      +A A          
 1. AB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-01-26 sprendimais Nr. TS-37 ir TS-38, apskaičiavo ir skelbia     2023 m. SPALIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:
  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

  12,25 ct/kWh be PVM

              – 14,82 ct/kWh su 21 proc. PVM 

  1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

               –  9,81 ct/kWh           

  1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

               –  8,52 Eur /m3

Back To Top