skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimais Nr. TS-467 ir TS-468, apskaičiavo ir skelbia 2022 m. BIRŽELIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 1.      Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 11,87 ct/kWh be PVM;

            – 14,36 ct/kWh su 21 proc. PVM;

 2.      Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  11,00 ct/kWh be PVM;

             –  11,99 ct/kWh su 9 proc. PVM;

 3.       Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  8,01 Eur /m3 be PVM;

             –  8,73 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Back To Top