skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartines sąlygas: pareigas, teises, atsakomybę, tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.722E40614F52/asr


Jei įsigijote butą, ar pasikeitė patalpų savininkas arba buto bendrasis naudingas plotas, dokumentus reikalingus sutarties sudarymui pateikite atvykę į UAB Komunalinių paslaugų centrą arba elektroniniu paštu: renata.danileviciene@rkpc.lt


Dokumentai reikalingi sutarties sudarymui:

– buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registrų centro Nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);

– kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas); 

– asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Back To Top