VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,63 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,23 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

  • Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,76 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,37 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

  •  Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,83 Eur /m3 be PVM;

             – 6,35 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius                                                                                                               Audrius Markevičius

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Aktuali informacija Kauno rajono gyventojams

Šių metų vasario – kovo mėn. buvo išsiųsti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėjimo pranešimai už 2021 m.

Informuojame, kad pastaruoju metu Vietinės rinkliavos administratorius
UAB „Komunalinių paslaugų centras“ sulaukia ypatingai daug paklausimų iš Vietinės rinkliavos mokėtojų dėl gautų mokėjimo pranešimų telefonu ir el. paštu.

„Ne visada spėjame iš karto sureaguoti ir atsakyti į Vietinės rinkliavos mokėtojų pateiktus paklausimus. Atsiprašome už patiriamus nepatogumus ir prašome kantrybės. Jei šiuo metu nepavyksta prisiskambinti – paskambinkite mums po kelių savaičių ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimu. Į visus paklausimus, pateiktus el. paštu, artimiausiu metu bus atsakyta” – sako UAB Komunalinių paslaugų centras direktorius
A. Markevičius.

Informuojame Kauno rajono gyventojus, kad jei jie gavo klaidingą Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą ir dėl paklausimų gausos laiku nebuvo ištaisyti neatitikimai / klaidos, delspinigiai už laiku neapmokėtą Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą nebus skaičiuojami iki teisingo mokėjimo pranešimo pateikimo, t. y.  sumokėti reikės gavus naują (pataisytą) mokėjimo pranešimą.

Atkreipiame dėmesį:

Dažniausiai pasitaikiusios aplinkybės, dėl kurių buvo perskaičiuotas 2020 m. Vietinės rinkliavos dydis:

– Vietinės rinkliavos kintamoji dalis turintiems individualų konteinerį paskaičiuota taikant mažesnį tarifą, nors asmuo neturėjo antrinių žaliavų (pakuočių) rūšiavimo konteinerio;

– Vietinės rinkliavos kintamoji dalis siųstoje sąskaitoje buvo paskaičiuota vienam gyventojui, nors objekte deklaruota daugiau žmonių;

– Vietinė rinkliava paskaičiuota pagal deklaruotų žmonių skaičių, nors gyventojai naudojosi individualaus naudojimo konteineriu, arba atvirkščiai;

– Panaikintas atleidimas nuo Vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo, nes Rinkliavos mokėtojas nepateikė reikalingų dokumentų, įrodančių nesinaudojimą NT objektu;

– 2020 m. keitėsi deklaruotų gyventojų skaičius, buvo keičiamias konteinerio dydis arba išvežimo dažnis.

1.00 avg. rating (33% score) - 4 votes

Dėl vietinės rinkliavos pranešimų

Gerbiami Vietinės rinkliavos mokėtojai,

Š. m. vasario – kovo mėn. buvo išsiųsti Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai už 2021 m. Pastaruoju metu sulaukiame daug skambučių ir daug užklausimų el. paštu. Nevisada spėjame tuoj pat sureaguoti ir atsakyti. Atsiprašome už nepatogumus ir prašome kantrybės. Jei šiuo metu nepavyksta prisiskambinti – paskambinkite mums po savaitės ir mes atsakysime į Jums rūpimus klausimu.

Taip pat, primename:

Dažniausiai pasitaikiusios aplinkybės, dėl kurių buvo perskaičiuotas 2020 m. Vietinės rinkliavos dydis:

– Vietinės rinkliavos kintamoji dalis turintiems individualų konteinerį paskaičiuota taikant mažesnį tarifą, nors asmuo neturėjo antrinių žaliavų (pakuočių) rūšiavimo konteinerio;

– Vietinės rinkliavos kintamoji dalis siųstoje sąskaitoje buvo paskaičiuota vienam gyventojui, nors objekte deklaruota daugiau žmonių;

– Vietinė rinkliava paskaičiuota pagal deklaruotų žmonių skaičių, nors gyventojai naudojosi individualaus naudojimo konteineriu, arba atvirkščiai;

– Panaikintas atleidimas nuo Vietinės rinkliavos kintamosios dalies mokėjimo, nes Rinkliavos mokėtojas nepateikė reikalingų dokumentų, įrodančių nesinaudojimą NT objektu;

– 2020 m. keitėsi deklaruotų gyventojų skaičius, buvo keičiami konteinerio dydis arba išvežimo dažnis.

Norint gauti vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą sąskaitą el. paštu, reikia pateikti prašymą dėl sąskaitos siuntimo el. paštu rinkliava@rkpc.lt.

1.00 avg. rating (52% score) - 1 vote

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,52 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,10 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

  • Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,65 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,25 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

  •  Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,77 Eur /m3 be PVM;

             – 6,29 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

1.00 avg. rating (52% score) - 1 vote

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,56 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,15 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,69 euro ct/kWh be PVM;

            – 7,29 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,70 Eur /m3 be PVM;

             – 6,21 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius                                                                             Audrius Markevičius

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Draudimas rūkyti daugiabučiuose

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, kuris nustatė papildomus draudimus ir ribojimus rūkymui daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.

Pagal įstatymo reikalavimus pastato (buto) savininkas ar kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi pastatu (butu) ir jame rūko, privalo užtikrinti, kad tabako dūmai nepatektų į kito savininko pastato (buto) patalpas bei į to paties buto patalpas.

Įstatyme nustatyta, kad rūkyti draudžiama:

  1. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiose gyvenamosiose patalpose (taikoma bendrai voniai, tualetui, koridoriui ir kitoms bendroms patalpoms bute, kurio kambariai priklauso atskiriems savininkams);
  2. kitose bendrosios dalinės nuosavybės teisės patalpose ir kitose pastato dalyse (taikoma bendroms namo laiptinėms, koridoriams, rūsiams, palėpėms, virtuvėms, tualetams ir pan.);
  3. daugiabučių namų balkonuose, terasose, lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams, kai bent vienas namo gyventojas prieštarauja rūkymui.

Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintą aprašą, daugiabučio namo gyventojas gali pareikšti prieštaravimą dėl rūkymo daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams. Pasirašytą prieštaravimą, kuriame turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė, gimimo data ir deklaruota gyvenamoji vieta, asmuo pateikia Savivaldybės administracijai. Gavus asmens prieštaravimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu uždraudžia rūkyti daugiabučiame name. Jei prieštaravimą pareikš asmuo, kuris gyvens, bet nebus deklaravęs gyvenamosios vietos konkrečiame daugiabučiame name, draudimas rūkyti bus panaikintas po 6 mėnesių, jei prieštaravimą pareiškęs asmuo per 6 mėnesius nuo prieštaravimo pareiškimo dienos nedeklaruos gyvenamosios vietos tame name.

Uždraudus rūkyti daugiabučiame name, Savivaldybės administracija informuos daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorių, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotą asmenį, daugiabučio namo savininkų bendriją ar kitą už namo bendrojo naudojimo objektų valdymą atsakingą asmenį, kurie privalės informuoti daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus apie nustatytą draudimą bei įrengti informacinius ženklus.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai, kuriais uždrausta rūkyti daugiabučiuose namuose, skelbiami viešai teisės aktų registre www.e-tar.lt ir Savivaldybės interneto svetainėje www.krs.lt.

Draudimo rūkyti nesilaikantys asmenys atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jiems gali būti skirtas įspėjimas arba bauda nuo 20 iki 90 eurų.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 590 straipsnio 5 dalimi, asmenys gali pranešti policijai ar Savivaldybės administracijai apie draudimo rūkyti pažeidimus tik tame daugiabutyje, kuriame jie yra deklaravę gyvenamąją vietą. Kartu su skundu turi būti pateikti duomenys, patvirtinantys rūkymo daugiabučio namo balkone, terasoje, lodžijoje faktą ir aplinkybes.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad policijos ar Savivaldybės administracijos pareigūno reikalavimu buto ar patalpos savininkas arba kitų daiktinių teisių turėtojas turi šiam pareigūnui nurodyti asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenis (vardą, pavardę ir gyvenamosios vietos adresą). Nenurodęs asmens, kuris rūkė buto ar patalpos balkone, terasoje, lodžijoje, duomenų, asmuo atsako pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 492 straipsnį ir jam gali būti skirta bauda nuo 30 iki 120 eurų.

5.00 avg. rating (96% score) - 3 votes

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. sausio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,62 euro ct/kWh be PVM;
– 9,22 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,75 euro ct/kWh be PVM;
– 7,36 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,84 Eur /m3 be PVM;
– 6,37 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius Audrius Markevičius

5.00 avg. rating (96% score) - 3 votes

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2020 m. gruodžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,32 euro ct/kWh be PVM;
– 8,86 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,45 euro ct/kWh be PVM;
– 7,03 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,68 Eur /m3 be PVM;
– 6,19 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius Audrius Markevičius

4.00 avg. rating (81% score) - 4 votes

UAB Komunalinių paslaugų centras klientai bus aptarnaujami nuotoliniu būdu

Reaguodama į koronaviruso pandemiją, UAB Komunalinių paslaugų centras laikinai uždaro klientų aptarnavimo biurą (Vytauto g. 71, Garliava).
Nuo spalio 26 d. bendrovės klientai bus aptarnaujami tik nuotoliniais kanalais – telefonu, el. paštu, internetu.
Klausimais, dėl vietinės rinkliavos už mišrių atliekų išvežimą ir sąskaitų kreiptis tel. 867921033
Dėl gedimų administruojamuose namuose -tel. 837551860
Dėl administravimo ir renovacijos sąskaitų -tel. 837566336
Dėl paslaugų užsakymo, sutarčių sudarymo tel. 837393078
Daugiau informacijos www.rkpc.lt, el.paštas info@rkpc.lt

4.60 avg. rating (90% score) - 5 votes

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019-12-19 sprendimais Nr. TS-418 ir TS-419, apskaičiavo ir skelbia 2020 m. lapkričio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:
– 7,34 euro ct/kWh be PVM;
– 8,88 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 6,47 euro ct/kWh be PVM;
– 7,05 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):
– 5,69 Eur /m3 be PVM;
– 6,20 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius Audrius Markevičius

5.00 avg. rating (95% score) - 2 votes