skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21 sprendimais Nr. TS-467 ir TS-468, apskaičiavo ir skelbia 2022 m. SPALIO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

16,67 ct/kWh be PVM;

            – 20,17 ct/kWh su 21 proc. PVM; 

  1. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  15,80 ct/kWh be PVM;

             –  17,22 ct/kWh su 9 proc. PVM; 

  1. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             –  10,87 Eur /m3 be PVM;

             –  11,85 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Back To Top