skip to Main Content
      +A A          

phone_in_talk Bendri klausimai: 8-37 39 30 78 phone_in_talk Rinkliavos administravimo klausimai: +370 679 21033 phone_in_talk Gedimų registravimas: 8-37 55 18 60; 8-37 55 14 45

Informacijos apie pažeidimus UAB Komunalinių paslaugų centre teikimo tvarkos aprašas (patvirtintas UAB Komunalinių paslaugų centras direktoriaus 2019 10 23 įsakymu Nr.1-182).

Informacijos apie pažeidimus UAB Komunalinių paslaugų centras teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie UAB Komunalinių paslaugų centras (toliau – Bendrovė) galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Bendrovėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu (toliau – Vidinis kanalas), jos vertinimo ir sprendimų priėmimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Bendrovėje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

  1. tiesiogiai Bendrovės direktoriui (adresu Vytauto g. 71, 53258 Garliava, Kauno r.);
  2. elektroninio pašto adresu pranesk@rkpc.lt
  3. pranešti apie korupcinio pobūdžio apraiškas galite „Pranešk STT“ linija tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt ir pranešimo pateikimo galimybė STT svetainėje.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą forma.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, konfidencialumas bus užtikrintas.

Back To Top