skip to Main Content
      +A A          

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika,
Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-12-21
sprendimais Nr. TS-467 ir TS-468, apskaičiavo ir skelbia 2022 m. KOVO mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  1.  Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems

pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 10,88 euro ct/kWh be PVM;

             – 13,16 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

 2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos
kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 10,01 euro ct/kWh be PVM;

             – 10,91 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

 3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams

šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 7,51 Eur /m3 be PVM;

 

             – 8,19 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Back To Top