skip to Main Content
      +A A          

            UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2023-12-19 sprendimu Nr. TS-428 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centrui šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų lygio nustatymo pirmiesiems šilumos gamybos ir (ar) tiekimo pajamų bazinio lygio galiojimo metams“ apskaičiavo ir skelbia  šilumos  kainas, įsigaliosiančias nuo 2024 m. BALANDŽIO mėn.

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Šilumos kaina, ct/kWh be PVM

Šilumos kaina, ct/kWh           su PVM

1.

Šilumos vienanarė kaina gyventojams

9,81

10,69*

2.

Šilumos vienanarė kaina verslui

11,62

14,06

 

*9 proc. PVM tarifas gyventojams NĖRA TAIKOMAS nuo 2023.10.01 iki 2024.04.30

            UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023-11-30 nutarimu Nr. O3E-1739 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centrui karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ apskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainas, įsigaliosiančias nuo

                                     2024 m. BALANDŽIO mėn. 

Eil. Nr.

Rodiklio pavadinimas

Karšto vandens kaina, Eur/m3 be PVM

Karšto vandens kaina, Eur/m3 su PVM

1.

Karšto vandens kaina (vartotojams daugiabučiuose namuose)

8,82

9,61*

2.

Karšto vandens kaina (kitiems vartotojams)

9,75

11,80

*9 proc. PVM tarifas gyventojams NĖRA TAIKOMAS nuo 2023.10.01 iki 2024.04.30

Back To Top