Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro lengvatinės šilumos kainos gyventojams ir jos taikymo tvarkos nustatymo“ 2 punkto pakeitimo

Kauno rajono savivaldybės taryba 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. TS-322 „Dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro lengvatinės šilumos kainos gyventojams ir jos taikymo tvarkos nustatymo“ 2 punkto pakeitimo“ pakeitė Kauno rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro lengvatinės šilumos kainos gyventojams ir jos taikymo tvarkos nustatymo“ 2 punktą ir jį išdėstė taip:
„2. Nustatyti lengvatinės vienanarės šilumos kainos be PVM skaičiuotę: iš
UAB Komunalinių paslaugų centro kiekvieno mėnesio galutinės vienanarės šilumos kainos be PVM (įskaitant gamybą, perdavimą ir pardavimą) atimti 3,00 ct/kWh“; nusprendė taikyti pagal šio sprendimo 1 punktą apskaičiuotą lengvatinę vienanarę šilumos kainą nuo 2012 m. sausio 1 d.