VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

            UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

  • Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,52 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,10 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

  • Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,65 euro ct/kWh be PVM;

             – 7,25 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

  •  Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,68 Eur /m3 be PVM;

             – 6,19 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020-12-17 sprendimais Nr. TS-458 ir TS-459, apskaičiavo ir skelbia 2021 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

1. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

            – 7,56 euro ct/kWh be PVM;

             – 9,15 euro ct/kWh su 21 proc. PVM;

2. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 6,69 euro ct/kWh be PVM;

            – 7,29 euro ct/kWh su 9 proc. PVM;

3. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

             – 5,70 Eur /m3 be PVM;

             – 6,21 Eur /m3 su 9 proc. PVM;

Direktorius                                                                             Audrius Markevičius

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Informacija apie šilumos tiekėjo – UAB “Komunalinių paslaugų centras” šilumos gamybą ir realizavimą per 2011 m.

UAB “Komunalinių paslaugų centras”, įmonės adresas – Vytauto g. 71, Garliava LT-53258 Kauno r., 2011 m. gamino ir tiekė šilumos energiją Babtų, Karmėlavos ir Vandžiogalos miesteliuose bei Sitkūnų ir Neveronių kaimuose.
2011 m. įmonės gamybiniai ir finansiniai rodikliai:
Pagaminta šilumos 8931 MWh;
Parduota šilumos 7232 MWh;
Patirta sąnaudų 2529,5 tūkst. litų;
Gauta pajamų 2255,4 tūkst. litų;
Per 2011 m. patirtas nuostolis, tiekiant šiluminę energiją – 274 tūkst. litų;
Šilumos ūkyje dirbo 14 žmonių; vieno darbuotojo vidutinis mėnesio darbo užmokestis – 1693 Lt;
Sunaudota šilumos gamybai: mazuto – 117 t, gamtinių dujų – 488,64 tūkst. kub. metrų, suskystintų dujų – 35,599 t, medžio skiedros – 1840,42 ktm, medžio granulių – 48 t. Sunaudoto šilumos gamybai kuro vertė – 1179,9 tūkst. Lt.

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius Gediminas Rušas

4.50 avg. rating (89% score) - 4 votes

UAB Komunalinių paslaugų centras skelbia aukcioną pripažintam nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikiam turtui parduoti

UAB Komunalinių paslaugų centras skelbia aukcioną pripažintam nereikalingu arba netinkamu naudoti ilgalaikiam turtui parduoti:
Parduodamas 1992 m. lengvasis automobilis Honda Civic (1 vnt.) nuosavybės teise priklausantys UAB Komunalinių paslaugų centras. Pradinė kaina – 1 291,41 litų (vienas tūkstantis du šimtai devyniasdešimt vienas Lt 41 cnt). Minimalus kainos didinimo intervalas turi būti ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės pardavimo kainos.
Parduodamo turto apžiūra vyks 2012 m. balandžio 27, 30 ir gegužės 2 dienomis, nuo 13 iki 15 valandos Kauno g. 17, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r.
Viešasis aukcionas vyks 2012 m. gegužės 3 d. 10 val. adresu: Vytauto g. 71, Garliava, Kauno r. Dalyvių registracija vykdoma pateikus apmokėjimo kvitą. Antrasis aukcionas (neįvykus pirmajam) vyks tuo pačiu adresu 2012 m. gegužės 10 d.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 20 Lt. Žiūrovo bilieto kaina – 10 Lt.
Už aukciono dalyvio bilietą ar už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma aukciono rengėjo banke (AB DnB NORD bankas), nurodant sumokamą sumą ir pažymint mokėjimo paskirtį „Už aukciono dalyvio bilietą“ arba „Už aukcione nupirktą turtą“.
Rekvizitai: Gavėjas – UAB Komunalinių paslaugų centras;
Gavėjo bankas – AB DnB NORD bankas, banko kodas 40100;
Sąskaitos Nr. – LT904010042501738469.
Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma per 3 darbo dienas nuo aukciono dienos.
Atsakingas asmuo dėl aukciono vykdymo –Tadas Ignatavičius, Ekonomistas, Vytauto g. 71, Garliava, Kauno raj., tel. 8 699 69684.
Atsakingas asmuo dėl mašinos techninių charakteristikų ir apžiūros – Aleksandras Vaivada, Šilumos gamybos ir energetikos skyriaus viršininkas, Kauno g. 17, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r., tel. 8 610 64192.

Direktorius Gediminas Rušas

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote

Projekto „Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje“ įgyvendinimas

Kauno rajone įgyvendinamas projektas „Centralizuoto šilumos energijos tiekimo tinklo modernizacija Babtų miestelyje“ (paramos sutarties Nr. VP2-4.2-ŪM-02-K-02-034). Projektas finansuojamas pagal priemonę „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ ir atitinka šios priemonės tikslą „modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant padidinti šilumos tiekimo patikimumą bei kokybę“, kadangi projekto metu modernizuojama šilumos energijos tiekimo tinklas Babtų miestelyje (modernizuojant apie 923,1 m esamų susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų) taip padidinant šilumos tiekimo patikimumą (išvengiant galimų avarinių situacijų) bei kokybę (modernūs šilumos tiekimo vamzdynai leidžia išlaikyti kokybinius termofikacinio vandens parametrus ir vartotojams pateikti kokybišką ir nustatytų parametrų šilumą).

Projekto metu numatomos įgyvendinti veiklos – susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas naujais, diegiant pažangias technologijas. Ši veikla atitinka priemonės „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ remiamas veiklas.

Šį projektą vykdo UAB „Komunalinių paslaugų centras“ kartu su partneriu, Kauno rajono savivaldybės administracija. Bendra projekto vertė – 675 180 Lt su PVM.
Babtų m. vietoje senų susidėvėjusių šilumos tiekimo vamzdynų montuojami nauji poliuretanu pramoniniu būdu izoliuotų vamzdžiai. Klojant naujus vamzdynus taip pat keičiamos sklendės ir kita pasenusi reguliuojamoji ar uždaromoji armatūra modernizuojamose šilumos kamerose. Darbus atlieka UAB „KRS“. Pagal projekto finansavimo ir administravimo sutartį Babtų m. bus pakeista apie 923,1 m. buvusių susidėvėjusių šilumos tiekimo trasų. UAB „KRS“ jau yra atlikusi didžiąją dalį šilumos tiekimo tinklų keitimo.
Planuojama, jog esamų senų šilumos tiekimo trasų demontavimo, naujų šilumos tiekimo tinklo vamzdynų paklojimo vietoj senų demontuotų ir teritorijos sutvarkymo darbai Babtų m. bus užbaigti iki šildymo sezono pradžios, t. y. iki 2011 m. spalio 10 dienos.
Apibendrinant galima teigti, jog įgyvendinus projektą bus pilnai užbaigtas dar 1999 m. pradėtas Babtų m. šilumos tiekimo trasų atnaujinimo procesas.

UAB Komunalinių paslaugų centras inf.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

Kauno rajone baigiamas šildymo sezonas

Balandžio 13 dieną Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius Ričardas Pudževelis pasirašė įsakymą Nr. ĮS-592 ,,Dėl 2011–2012 metų šildymo sezono baigimo“. Įsakymu nustatė baigti 2011–2012 metų šildymo sezoną Kauno rajone 2012 m. balandžio 16 d., baigus šildymo sezoną, nutraukti šilumos tiekimą karštam vandeniui ruošti iš UAB Komunalinių paslaugų centro katilinių.

 

Šildymo sezonas Kauno rajone buvo pradėtas spalio 13 dieną.

 

KRS inf.

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. balandžio mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,00 ct/kWh;

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

  30,66 ct/kWh be PVM;

            –  37,10 ct/kWh su 21 proc. PVM;

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            –  27,66 ct/kWh be PVM;

            –  30,15 ct/kWh su 9 proc. PVM;

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

             – 21,18 Lt/m3 be PVM;

            – 23,09 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri balandžio mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                 Gediminas Rušas

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. kovo mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,14 ct/kWh;

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

  30,80 ct/kWh be PVM;

            –  37,27 ct/kWh su 21 proc. PVM;

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

            –  27,80 ct/kWh be PVM;

            –  30,30 ct/kWh su 9 proc. PVM;

            5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

             – 21,26 Lt/m3 be PVM;

            – 23,17 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr.TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri kovo mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius                                 Gediminas Rušas

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes

VIEŠA INFORMACIJA UAB KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TIEKIAMOS ŠILUMOS VARTOTOJAMS

UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimais Nr. TS-319, TS-320, TS-321 ir TS-322, apskaičiavo ir skelbia 2012 m. vasario mėn. šilumos ir karšto vandens kainas:

 

1. Šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, vienanarė kaina be PVM – 30,20 ct/kWh;

2. Šilumos pardavimo vartotojams kaina be PVM 4,35 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,66 ct/kWh;

3. Galutinė šilumos kaina vartotojams, atsiskaitantiems pagal vienanarę šilumos kainą:

–  30,86 ct/kWh be PVM;

–  37,34 ct/kWh su 21 proc. PVM;

4. Galutinė lengvatinė vienanarė šilumos kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams):

–  27,86 ct/kWh be PVM;

–  30,37 ct/kWh su 9 proc. PVM;

5. Karšto vandens lengvatinė kaina buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams)*:

– 21,29 Lt/m3 be PVM;

– 23,21 Lt/m3 su 9 proc. PVM.

* Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme (Žin., 2003, Nr.51-2254; 2007, Nr.130-5529; 2009, Nr.61-2402) nustatyta, kad buitiniai šilumos vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją. Nuo 2010-05-01 buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams), pasirinkusiems karšto vandens tiekėju UAB Komunalinių paslaugų centrą, taip pat vartotojams (gyventojams) neapsisprendusiems ar nepasirinkusiems kito apsirūpinimo karštu vandeniu būdo, karšto vandens tiekėju tapo UAB Komunalinių paslaugų centras. UAB Komunalinių paslaugų centras, vadovaudamasis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2011-11-24 sprendimu Nr. TS-321 nustatytomis UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainų dedamosiomis, suskaičiavo ir skelbia karšto vandens kainą, kuri vasario mėn. bus taikoma šiems buitiniams šilumos vartotojams (gyventojams).

Primename, kad apsirūpinimo karštu vandeniu būdą daugiabučio namo gyventojai gali rinktis ir keisti bet kada, susitarę ir suderinę teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

UAB Komunalinių paslaugų centro direktorius          Gediminas Rušas

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote

DĖL ŠILUMOS PUNKTUOSE SUNAUDOTOS ELEKTROS ENERGIJOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pakeitė 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika) 64 punktą numatant, kad į šilumos kainų dedamąsias negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

UAB Komunalinių paslaugų centrui 2011-11-05 prašant, Kauno rajono savivaldybės taryba 2011-11-24 sprendimu TS-319 nustatė bazinių šilumos kainų dedamąsias, neįtraukiant jokių sąnaudų, susijusių su pastatų vidaus šildymo (įskaitant ir šilumos punktus) ir karšto vandens sistemomis.

Nuo 2012-01-01 iš šilumos kainos atskira eilutė bus išskirtas mokestis už šilumos punktuose sunaudotą elektros energiją, kuris anksčiau buvo įkalkuliuojama į šilumos kainą.

 

UAB Komunalinių paslaugų centras inf.

5.00 avg. rating (93% score) - 1 vote