skip to Main Content
      +A A          

Darbo užmokestis

Informacija apie UAB Komunalinių paslaugų centro darbuotojų vidutinį mėnesinį darbo užmokestį (žr. lentelę): Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius Vidutinis darbo užmokestis 2020 m. Eur/mėn. Direktorius, pavaduotojas, padalinių vadovai 6 1616 Specialistai 19 1115 Darbininkai 27 859

Read More

Darbuotojai

Norėdami peržiūrėti darbuotojų sąrašą ir jų kontaktinius duomenis, praskleiskite lentelę. ADMINISTRACIJAPareigosVardas, pavardėTel. nr.El. paštasDirektoriusAudrius Markevičius837393078audrius.markevicius@rkpc.ltDirektoriaus pavaduotojasSaulius Saliklis837393078saulius.saliklis@rkpc.ltAdministratorėAlgimanta Čepelienė837393078algimanta.cepeliene@rkpc.ltVyr. ekonomistėRenata Šiupinienė837393078 renata.siupiniene@rkpc.ltPersonalo inspektorėRenata Danilevičienė837393078renata.danileviciene@rkpc.lt         BUHALTERIJAPareigosVardas, pavardėTel. nr.El. paštasVyr. finansininkėGražina Žalienė837393140grazina.zaliene@rkpc.ltBuhalterė – apskaitininkėAlvina Cikotienė837566336alvina.kasauskiene@rkpc.ltBuhalterė – apskaitininkėAlvyra Laukienė837566336alvyra.laukiene@rkpc.ltBuhalterė – apskaitininkėVida Jurevičienė837566336vida.jureviciene@rkpc.lt ŠILUMOS GAMYBOS IR…

Read More

Struktūra

Bendrovės valdymo struktūra pateikiama diagramoje (žr. paveikslėlį žemiau). Šiuo metu bendrovei vadovaujantis direktorius - Audrius Markevičius.

Read More
Back To Top