skip to Main Content
      +A A          

ŠILUMOS PASKIRSTYMO METODAI

Į pastatą patiektos šilumos energijos kiekis apskaitomas įvadiniu šilumos apskaitos prietaisu ir paskirstomas kiekvienam daugiabučio gyventojui pagal vieną iš Tarybos patvirtintų ar su Taryba suderintų metodų. Šilumos paskirstymo metodas – Tarybos patvirtintos arba vartotojų parengtos ir su Taryba suderintos taisyklės, apibrėžiančios, kokiu būdu turi…

Read More

INFORMACIJA APIE SUTARTIS

Šilumos pirkimo pardavimo sutarčių su šilumos vartotojais standartines sąlygas: pareigas, teises, atsakomybę, tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.722E40614F52/asr Jei įsigijote butą, ar pasikeitė patalpų savininkas arba buto bendrasis naudingas plotas, dokumentus reikalingus sutarties sudarymui pateikite atvykę į…

Read More
Back To Top