skip to Main Content
      +A A          

Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-09-29 įsakyme                 Nr. ĮS – 2955 nurodoma pradėti 2021-2022 m. šildymo sezoną Kauno rajone daugiabučių namų gyventojams ir kitiems vartotojams, išskyrus ikimokyklinio ugdymo, mokymo ir gydymo įstaigas, kurių šildymas pradėtas jau rugsėjo mėn. 22 d. Daugiabučių namų gyventojai ir kiti šilumos vartotojai gali priimti sprendimą pastato šildymą, nepažeidžiant nustatytų higienos normų, pradėti vėliau nei nustatyta šildymo sezono pradžia. Apie tokį sprendimą būtina raštu informuoti šilumos tiekėją. 

Back To Top