skip to Main Content
      +A A          

2021 m. gruodžio 21 d. Kauno rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimus „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro šilumos kainos dedamųjų nustatymo antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams“ ir „Dėl UAB Komunalinių paslaugų centro karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“.

Back To Top