skip to Main Content
      +A A          

Informuojame, kad atsižvelgiant į gautas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro rekomendacijas nuo 2023 m. gegužės 5 d. 0 val. iki 16 val. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu higienos normų HN 24:2003 reikalavimais dėl legioneliozės prevencijos Garliavos centralizuotame šilumos tiekimo tinkle bus tiekiamas padidintos temperatūros šilumnešis (šilumos gamybos šaltinyje) iki 80 °C. Padidintos temperatūros šilumnešis šilumos vartotojus pasieks skirtingu laiku priklausomai nuo šilumos vartotojo vietos, galimas iki 8 val. vėlavimas nuo temperatūros padidinimo šilumos gamybos šaltinyje pradžios.

Prašome už pastato šilumos ūkį atsakingus asmenis ar pastato karšto vandens sistemų prižiūrėtojus užtikrinti terminę legioneliozės prevenciją, padidinant temperatūrą pastato karšto vandens sistemoje iki 66 °C.

Back To Top