skip to Main Content
      +A A          

12 RENOVACIJOS ETAPAS KAUNO RAJONE (2024 M.)

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis   Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją…

Read More

Teisinė informacija

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (patalpinta nauja teisės akto redakcija galiojanti nuo 2020-01-22). Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)…

Read More

Dažniausiai užduodami klausimai

Nor?dami peri?r?ti pasirinkto klausimo atsakym?, paspauskite ant klausimo eilut?s. Kokia renovacijos nauda? Lietuvoje dauguma daugiabu?i? yra pastatyti iki 1993 m. J? ininerin?s sistemos yra susid?v?jusios, o pastatams danai reikia renovacijos. Per sen? daugiabu?i? sienas vilpia v?jas, stogas danai praleidia ne…

Read More

7 RENOVACIJOS ETAPAS KAUNO RAJONE (2019 M.)

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias…

Read More

6 RENOVACIJOS ETAPAS KAUNO RAJONE (2018 M.)

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias…

Read More

5 RENOVACIJOS ETAPAS KAUNO RAJONE (2017 M.)

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis Valstybės parama daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems atnaujinimo projektus pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ar ją atitinkančias…

Read More

1 RENOVACIJOS ETAPAS KAUNO RAJONE (2013-2016 M.)

Projektai, finansuojami daugiabučių namų modernizavimo fondo, finansuojamo Europos regioninės plėtros fondo lėšomis Daugiabučių renovacija – valstybės skatinamas ir (ar) privačių iniciatyvų dėka vykstantis senos statybos daugiabučių namų atnaujinimo procesas. Renovacijos pirmasis etapas – 840 daugiabučių Duomenis apie renovuotinus namus ir juose…

Read More
Back To Top